logo
Türk Dış Politikası 1
Tek Ders Sınav Soruları
1.
Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde İslamcılık ve Osmanlıcılık akımları etkilerini yitirirken aşağıdaki akımlardan hangisi güçlenmiştir?
Doğru Cevap: "C" Türkçülük
Soru Açıklaması
2.
Rusya, İngiltere ve Fransa, Osmanlı İmparatorluğu’nun içişlerine karışmak için aşağıdakilerden hangisini dayanak olarak kullanmışlardır?
Doğru Cevap: "E" Azınlık Haklarını
Soru Açıklaması
3.
Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşünden Kurtuluş Savaşı’na kadar izlenen ve günümüzde de Türk dış politikasında geçerliliğini koruyan ilke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Batıcılık
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi II. Meşrutiyet döneminde izlenen dış politikayı en iyi biçimde özetlemektedir?
Doğru Cevap: "A" Devletin parçalanmasını engelleyebilmek için büyük devletlerle ittifak arayışı içinde olmak
Soru Açıklaması
5.
Türk Kurtuluş Savaşı’nın amacını ve ideolojisini içeren belge aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Misak-ı Milli
Soru Açıklaması
6.
Heyet-i Temsiliye’nin Kurtuluş Savaşı’nın ilk anlarında izlediği dış politika ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Realizm
Soru Açıklaması
7.
I. TBMM Hükümeti’nin yabancı bir devletle imzaladığı ilk antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Gümrü Antlaşması
Soru Açıklaması
8.
I. TBMM Hükümeti'nin Lozan Barış Konferansı'na gidecek Temsilciler Kurulu'na verdiği yönerge ile kesinlikle ödün verilmemesini istediği iki konu aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Ermeni Yurdu-Kapitülasyonlar
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Lozan Antlaşması’ndan sonra Türk-Yunan ilişkilerinin gerginleşmesine neden olan sorunların başında gelir?
Doğru Cevap: "C" Patrikhane sorunu
Soru Açıklaması
10.
Türkiye’nin 1920’lerde başta Milletler Cemiyeti olmak üzere uluslararası örgütlere karşı çekimser bir politika izlemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Musul Sorunu’nun Türkiye aleyhine çözülmesi
Soru Açıklaması
logo
Türk Dış Politikası 1
Tek Ders Sınav Soruları
11.
Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı sırasında Türkiye’nin dış politikasını en iyi açıklar?
Doğru Cevap: "B" Savaş dışında kalmaya çalışma
Soru Açıklaması
12.
1929 Dünya Ekonomik Bunalımı’nın Avrupa’daki siyasi etkisi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Faşist ve totaliter partilerin güçlenmesi
Soru Açıklaması
13.
şağıdakilerden hangisi Türkiye’nin Soğuk Savaş’ta Batı Bloku’nda yer almasının nedenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Türkiye’nin nükleer güç olma isteği
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı’ndan sonra NATO’nun kurulma amaçlarından biridir?
Doğru Cevap: "B" Sovyetler Birliği’ni çevrelemek
Soru Açıklaması
15.
1964 Kıbrıs Krizi sırasında Türkiye ile ABD arasında gerginlik yaşanmasına neden olan en önemli gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Johnson Mektubu
Soru Açıklaması
16.
Kıbrıs Türk Federe Devleti kaç yılında kurulmuştur?
Doğru Cevap: "B" 1975
Soru Açıklaması
17.
ABD’de Başkan Richard Nixon döneminde Türkiye’den hangi ürünün ekiminin yasaklanması istenmiştir?
Doğru Cevap: "E" Haşhaş
Soru Açıklaması
18.
Türkiye’nin 1970-1980 yılları arasında izlediği Ortadoğu politikasının en önemli ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Arapların kendi aralarındaki çekişmelere taraf olmamak
Soru Açıklaması
19.
Dünyadaki tüm anti-komünist ve anti- Sovyet hareketlerin ABD tarafından desteklenmesi üzerine kurulu doktrin aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Reagan Doktrini
Soru Açıklaması
20.
Sovyetler Birliği’nde “Glasnost ve Prestroika” reformlarını kim gerçekleştirmiştir?
Doğru Cevap: "A" Mikhail Gorbaçov
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.