logo
Türk Dış Politikası 1
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
1.
Birinci Dünya Savaşı sırasında Kars, Ardahan ve Batum’un Osmanlı Devleti’ne geri verilmesini sağlayan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Brest-Litovsk Antlaşması
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın TBMM Hükümeti açısından en önemli sonuçlarından biridir?
Doğru Cevap: "E" Doğu Trakya’nın savaş yapılmadan elde edilmesi
Soru Açıklaması
3.
Lozan Barış Antlaşması’ndan sonra Musul Sorunu’nun çözümü için atılan ilk diplomatik adım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Haliç Konferansı’nın toplanması
Soru Açıklaması
4.
İkinci Dünya Savaşı’ndan önce Çekoslovakya’da Almanların yaşadığı Südetler Bölgesi aşağıdakilerden hangisiyle Almanya’ya verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Münih Konferansı’yla
Soru Açıklaması
5.
Türkiye’nin NATO’nun kurulmasından sonra bu örgüte alternatif olarak kurulmasını önerdiği pakt aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Doğu Akdeniz Savunma Paktı
Soru Açıklaması
6.
Türkiye’nin NATO’ya üyelik başvurusu hangi gerekçe ile kabul edilmemiştir?
Doğru Cevap: "D" Yetersiz demokrasi
Soru Açıklaması
7.
ABD’nin 1947’de Sovyetler Birliği’nin yayılmacı politikasını ve komünizm tehlikesini önlemek amacıyla ortaya attığı doktrin aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Truman Doktrini
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi ABD Başkanı Dwight D. Eisenhower öncülüğünde ortaya atılan Kitlesel Karşılık Doktrininin temel özelliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "C" Avrupa’nın güvenliğinin sağlanması
Soru Açıklaması
9.
Karşı taraftan gelecek bir saldırının niteliğine uygun olarak bir karşılık verilmesi (Esnek Karşılık Doktrini) stratejisini ortaya atan ABD Başkanı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" J. F. Kennedy
Soru Açıklaması
10.
1960’lı yılların ortalarında nükleer silah üretimi yerine nükleer silah paylaşımını öngören “Çok Taraflı Kuvvet Projesi” aşağıdaki ülkelerden hangisi tarafından ortaya atılmıştır?
Doğru Cevap: "B" Amerika Birleşik Devletleri
Soru Açıklaması
logo
Türk Dış Politikası 1
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
11.
Türkiye’nin Avrupa Ekonomik Topluluğu’na ortak üye olarak kabul edilmesi aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "A" Ankara Antlaşması
Soru Açıklaması
12.
1960’lı yılların ortalarında Türk-ABD ilişkilerinin gerginleşmesine yol açan diplomatik belge aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Johnson Mektubu
Soru Açıklaması
13.
Kıbrıs Türk Federe Devleti kaç yılında kurulmuştur?
Doğru Cevap: "B" 1975
Soru Açıklaması
14.
Türkiye’nin 1970-1980 yılları arasında izlediği Ortadoğu politikasının en önemli ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Arapların kendi aralarındaki çekişmelere taraf olmamak
Soru Açıklaması
15.
Kıbrıs’ta EOKA’nın saldırılarına karşı Türkler tarafından kurulan direniş örgütü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Türk Mukavemet Teşkilatı
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi 1970’li yılların başında Türkiye ile ABD arasında ilişkilerin gerginleşmesine yol açan olaylardan biridir?
Doğru Cevap: "C" Haşhaş Sorunu
Soru Açıklaması
17.
Başbakan Turgut Özal döneminde Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunların ele alınması için başlatılan diplomatik girişim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Davos Süreci
Soru Açıklaması
18.
ABD’nin Sovyetler Birliği’ne karşı İslam ülkelerinden oluşturmayı planladığı cephe stratejisine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Yeşil Kuşak Projesi
Soru Açıklaması
19.
Sovyetler Birliği’nde “Glasnost ve Prestroika” reformlarını kim gerçekleştirmiştir?
Doğru Cevap: "D" Mikhail Gorbaçov
Soru Açıklaması
20.
ABD Başkanı Ronald Reagan Sovyetler Birliği’ni etkisizleştirmek ve dünya liderliğini sağlamak için aşağıdaki projelerden hangisini önermiştir?
Doğru Cevap: "C" Stratejik Savunma Girişimi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.