logo
Televizyon Program Yapımı
Bahar Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Temel hedefi toplumun eğitilmesi, bilgi ve kültür düzeyinin arttırılması olan program türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Eğitim programları
Soru Açıklaması
2.
Halk için yapılan, halk tarafından finanse edilen ve halk tarafından kontrol edilen yayıncılık anlayışına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Kamu yayıncılığı
Soru Açıklaması
3.
Fikir, mal ve hizmetlerin reklam yayınları aracılığıyla dinleyici ve izleyicilere tanıtılmasını ya da satın almaya ikna edilmesini temel alan radyo-televizyon işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Mal ve hizmetlerin tanıtımını sağlama
Soru Açıklaması
4.
Programcı, programda yer alan kişiler ve yayın kuruluşu, radyo ve televizyon iletişim sürecinin hangi aşamasında yer alır?
Doğru Cevap: "A" Kaynak
Soru Açıklaması
5.
Haber ve haber programlarının asıl amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Bilgi ve haberi görsel ve işitsel sunum özellikleriyle izleyiciye aktarmak
Soru Açıklaması
6.
Radyo programlarında tek veya iki sesli program olarak da tanımlanan program türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Düz programlar
Soru Açıklaması
7.
Bir radyo programında kullanılan sözü daha belirgin hale getirmek veya vurgulamak için kullanılan müziğe ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Fon müziği
Soru Açıklaması
8.
Bir radyo programının konusunun belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili bir unsur değildir?
Doğru Cevap: "A" Programın maliyeti
Soru Açıklaması
9.
Muhabirin olay yerinden bir haberi veya bir gelişmeyi ayrıntılı olarak çevre koşulları ve izlenimleriyle birlikte aktardığı program türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Röportaj
Soru Açıklaması
10.
Piyano biçiminde tuşlarla yönetilen ve doğal seslerin, efektlerin toplandığı araçlara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Meletron
Soru Açıklaması
logo
Televizyon Program Yapımı
Bahar Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
Aşağıdakilerden hangisi program gövdesinde kullanılan anlatı unsurları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Düzen
Soru Açıklaması
12.
Programın üretileceği malzemenin yapımcıya dış kaynaktan sağlanmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" İçerik yaklaşımı
Soru Açıklaması
13.
Bir televizyon programının içerik ya da biçiminde veya izleyiciyi ikna etme sürecinde kullanılan öğelere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Yapım unsurları
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi televizyon kanallarının daha fazla izleyiciye ulaşmak için yayın akışlarında uyguladığı stratejiler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Ötelemek
Soru Açıklaması
15.
Televizyon programının yapısını, biçimini ve yapım yaklaşımını anlatan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Format
Soru Açıklaması
16.
Program bütçesinin hazırlandığı aşama aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Yapım öncesi aşama
Soru Açıklaması
17.
Kameranın bir kez çalıştırılmasıyla elde edilen görüntüye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Çekim
Soru Açıklaması
18.
Senaryonun görselleştirildiği aşama aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Yapım aşaması
Soru Açıklaması
19.
Programın temasının düz yazı türünde ilk geliştirimini ve programın aksiyonu ile ilgili kısa bir açıklamayı içeren senaryo yazım evresi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Synopsis
Soru Açıklaması
20.
Çekilen görüntülerin, kaydedilen seslerin senaryoya bağlı olarak kurgulandığı aşama aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Yapım sonrası aşama
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.