logo
Strateji Ve Güvenlik
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
1.
Stratejinin başlangıç tarihi olarak 5. yüzyılı gösteren “Strateji, Dolaylı Tutum” başlıklı eseriyle alana ilişkin çalışmalara tarihsel perspektif kazandıran modern dönem düşünürü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Hart
Soru Açıklaması
2.
Kadınlara yönelik her türlü şiddet ve kadınların maruz kaldığı her türlü ayrımcılığı güvenlik sorunu olarak gören anlayış aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Feminist Güvenlik Çalışmaları
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi 1980’lerde Stratejik Çalışmalara alternatif olarak doğan yaklaşımlar arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Risk Çalışmaları
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Stratejik Çalışmalar yerine kullanılan terimlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" İnsani Güvenlik Çalışmaları
Soru Açıklaması
5.
Topyekûn savaşlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Belirli bir savaş alanı içinde gerçekleşir.
Soru Açıklaması
6.
Savaşı, politikanın başka araçlarla devamı olarak tanımlayan stratejist aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Clausewitz
Soru Açıklaması
7.
Karşılıklı teyit edilmiş yok etme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Taraflar birbirlerinin nükleer misilleme yeteneğini yok edebildiği sürece söz konusudur.
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Sovyetler Birliği’nin 1957’de Sputnik uydusunu uzaya fırlatmasının sonuçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Karşılıklı caydırıcılık döneminin başlaması
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Mearsheimer’a göre iki kutuplu düzeni tanımlayan bir ifade değildir?
Doğru Cevap: "D" Sistemde çatışma yaşanması riski fazladır.
Soru Açıklaması
10.
Realist teoride “kimin için güvenlik, ne için güvenlik” sorularının cevabı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Devlet
Soru Açıklaması
logo
Strateji Ve Güvenlik
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
11.
Aşağıdakilerden hangisi dengelemeyi sağlayacak araç veya yöntemlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" İttifak anlaşmalarının bozulması
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi Kopenhag Okulu’nun temel yaklaşımlarından biridir?
Doğru Cevap: "E" Güvenlikleştirme
Soru Açıklaması
13.
Sorunların, karşısında önlemlerin var olduğu tehditler olarak dillendirilmesi yerine; tehdit savunma sıralamasından çıkarılarak olağan kamu alanına taşınması olarak tanımlanan süreç aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Güvenlik-dışılaştırma
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Soğuk Savaşın hemen ardından Güvenlik Çalışmalarının geleceği ile ilgili ileri sürülen fikirlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Güvenlik Çalışmalarının sadece enerji güvenliğini incelemesi
Soru Açıklaması
15.
ABD’nin İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa’nın kalkınmasına yönelik izlediği politika aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Marshall Planı
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangileri Truman Doktrininin hedefindeki ülkelerdir?
Doğru Cevap: "D" Yunanistan-Türkiye
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi Rusya Dış Politika Doktrini belgesine göre yakın çevre ülkeleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Bulgaristan
Soru Açıklaması
18.
Türkiye’de strateji kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Özel düşünce kuruluşları, yaygın olarak resmi söylemin dışında strateji planları ortaya koyarlar.
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin 1990’lı yıllarda güvenlik politikalarında Yunanistan’ı bir tehdit unsuru olarak konumlandırmasının nedenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Türkiye’nin AB üyeliğini desteklemesi
Soru Açıklaması
20.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre ulusal güvenlik politikasının tespit ve uygulanması görevi kime verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Bakanlar Kuruluna
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.