logo
Strateji Ve Güvenlik
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi David Baldwin’in ortaya koyduğu güvenlik unsurları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Stratejinin hangi unsurlarıyla güvenlik?
Soru Açıklaması
2.
Thucydides’e göre aşağıdakilerden hangisi savaşın asıl nedenidir?
Doğru Cevap: "D" Ulusal çıkar ve güç peşinde koşma
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Napolyon’un savaş stratejilerinde yaptığı yeniliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Düşmanın içine sızarak istihbarat toplama
Soru Açıklaması
4.
Askeri, ekonomik, siyasal, toplumsal, çevresel vb. hemen her alanda bir sorunun güvenlik tehdidi olarak söylemde benimsenmesini açıklayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Güvenlikleştirme
Soru Açıklaması
5.
“Üstün başarı düşmanın direncini savaşmadan kırmaktır” anlayışını ön plana çıkaran klasik dönem düşünürü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Sun Tzu
Soru Açıklaması
6.
Stratejik Çalışmalar disiplininin doğuşunda sivil uzmanlara duyulan gereksinimin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Nükleer silahlanmanın başlaması ile birlikte nükleer tahrip gücü yüksek olan savaşı önlemek için sivil uzmanların bilgi ve deneyimlerine ihtiyaç duyulması
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Stratejik Çalışmaların durağanlaşmasına rağmen alanın kurumsallaşmasına dair göstergelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Alanla ilgili çalışacak kişi bulmada zorluklar yaşanmaya başlaması
Soru Açıklaması
8.
Stratejik Çalışmaların doğduğu dönem ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Birinci Dünya Savaşı sırasında çok sayıda insanın hayatını kaybetmesi sonucu doğmuştur.
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Stratejik Çalışmaların inceleme alanlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" İklim değişikliği
Soru Açıklaması
10.
NATO’nun en üst düzey karar organı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kuzey Atlantik Konseyi
Soru Açıklaması
logo
Strateji Ve Güvenlik
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
Aşağıdakilerden hangisi haklı savaş kuramında çift etkiyi tanımlar?
Doğru Cevap: "E" Savaşta sivillerin niyet edilmediği halde kazaen ölmesi durumudur.
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi savaşı haklı kılan ölçütler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Saldırı hedefinin uygunluğu
Soru Açıklaması
13.
Savaşların kaynağı olarak liderlerin yanlış algılamalarına odaklanan çalışmalar aşağıdaki analiz düzeylerinden hangisine dayanmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Birey analiz düzeyi
Soru Açıklaması
14.
Mutlak savaş ile gerçek savaş kavramları arasındaki ilişkiyi aşağıdaki ifadelerden hangisi en iyi şekilde açıklar?
Doğru Cevap: "D" Mutlak savaş soyut, gerçek savaş ise tarihsel bağlam içinde gözlemlenebilen savaşlardır.
Soru Açıklaması
15.
Birinci Dünya Savaşı’ndaki taktik yaklaşımlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Gayr-i nizami savaş taktikleri de kullanılmıştır.
Soru Açıklaması
16.
Tavuk Oyunundaki başat strateji ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Oyuncular seçimlerini kazançlarını artırma fırsatlarına göre yapar.
Soru Açıklaması
17.
Caydırıcılık stratejisinde karşılıklı caydırıcılık dönemi aşağıdaki olaylardan hangisiyle başlatılır?
Doğru Cevap: "A" Küba Krizi
Soru Açıklaması
18.
SALT I antlaşması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Antlaşma 1979’da Viyana’da imzalanmıştır.
Soru Açıklaması
19.
Uluslararası sistemin büyük güçlerinden A devletinin, bir kriz sürecinin eşiğinde olan orta büyüklükteki B devletine herhangi bir saldırıya uğraması durumunda yardım edeceğini bir anlaşmayla taahhüt etmesi, aşağıdaki caydırıcılık türlerinden en iyi hangisiyle açıklanır?
Doğru Cevap: "C" Genişletilmiş Dolaysız Caydırıcılık
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi ikinci kuşak caydırıcılık çalışmalarının öncü stratejistlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Anatol Rappaport
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.