logo
Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar
Tek Ders Sınav Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki tezgâhüstü piyasalara bir örnektir?
Doğru Cevap: "E" Serbest döviz piyasaları
Soru Açıklaması
2.
Etkin piyasa ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Piyasaya gelen yeni bilgiler fiyatlarda herhangi bir değişikliğe neden olmaz.
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi finansal piyasaların düzenlenmesine neden olan faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Rekabetin yoğun olması
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi finansal kurumların devlet tarafından düzenlenmesinin nedenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Finansal varlık fiyatlarının düşmesinin engellenmesi
Soru Açıklaması
5.
Borsa İstanbul’da (İMKB) hisse senedi işlemleri için menkul kıymet ve nakit takas süresi kaç iş günüdür?
Doğru Cevap: "C" T+2
Soru Açıklaması
6.
İşlemin bitiş valöründe anapara ve faizin geri alınarak menkul kıymetin geri satılmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Ters repo
Soru Açıklaması
7.
Gayrimenkullere, gayrimenkule dayalı projelere veya sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak suretiyle faaliyet gösteren ve geliri kurumlar vergisinden istisna olan portföy yönetim şirketi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Gayrimenkul yatırım ortaklığı
Soru Açıklaması
8.
Karşılaştırma ölçütünde en az %80 ağırlığında tahvil-bono endeksleri olan fon aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Tahvil ve bono fonları
Soru Açıklaması
9.
Fiyatları bir başka ürünün fiyatına bağlı olan ürünlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Türev ürün
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi hisse senedinin sahibine sağladığı haklardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Nakit ıskontosu
Soru Açıklaması
logo
Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar
Tek Ders Sınav Soruları
11.
Faiz ödemeleri bir fiyat endeksine bağlanmış olan tahvil türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Endeksli tahviller
Soru Açıklaması
12.
İnsanları kandırarak bir menkul kıymeti almaya veya satmaya sevk etmeye ya da menkul kıymetin fiyatını yapay bir seviyede tutmaya yönelik davranışlara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Manipülasyon
Soru Açıklaması
13.
Sermaye piyasalarında işlem gören halka açık şirketlerin ve tüm aracı kurumların finansal tablolarının, özel durum açıklamalarının ve diğer bildirimlerinin elektronik imza teknolojisi kullanılarak güvenli bir şekilde iletilmesini hedefleyen elektronik bilgi toplama ve yayın sistemine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Kamuyu aydınlatma platformu
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasasında kamuyu aydınlatmakla yükümlü taraflardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Potansiyel yatırımcılar
Soru Açıklaması
15.
Genellikle belirli bir büyüklüğün üzerindeki menkul değer ihraçları ile ilgilenen ve büyük firmaların yüksek tutarlı hisse senedi ve tahvil ihraçlarını üstlenen ihtisas sahibi finansal kuruluşlar aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Yatırım bankaları
Soru Açıklaması
16.
Gerçek ve tüzel kişilerin tasarruflarını toplayarak bunları gelir sağlayıcı işlere kredi yoluyla kanalize eden, ödemelerde aracılık yapan, para nakli, senet tahsili ve emanet kabulü gibi çeşitli hizmetler gören işletmelere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Banka
Soru Açıklaması
17.
Bankalara, daha önce belirlenmiş bir süre sonunda veya istenildiğinde çekilmek üzere belirli bir faiz beklentisiyle ya da faiz beklenmeden yatırılan paraya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Mevduat
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi kurumsal yatırımcı değildir?
Doğru Cevap: "A" Bireyler
Soru Açıklaması
19.
İspanya’da yabancı menkul kıymetlerin işlem gördüğü piyasaya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Matador piyasası
Soru Açıklaması
20.
Finansal piyasalara yatırım yapanlar arasında ağırlığın kurumsal yatırımcılara kayması ne anlama gelir?
Doğru Cevap: "E" Finansal piyasaların kurumsallaşması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.