logo
Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Finansal piyasalar, fon arz eden birimlerle fon talep eden birimleri karşılaştırarak taraflara nasıl katkı sağlamaktadır?
Doğru Cevap: "D" Refah düzeylerini artırarak
Soru Açıklaması
2.
Finansal sistemdeki hukuki ve idari düzenlemelerin varlık nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Adil, şeffaf ve güvenli bir çalışma ortamı tesis etmek
Soru Açıklaması
3.
Bir menkul kıymetin vergi öncesi getiri oranı %12 ve vergi oranı %10 ise, bu menkul kıymetin vergi sonrası getiri oranı yüzde kaçtır?
Doğru Cevap: "B" 10,8
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi bir ekonominin temel birimleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Dernekler
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi fon açığı veren birimlerle fon fazlası veren birimlerin karşılaştığı ve fon transferinin gerçekleştiği piyasalardır?
Doğru Cevap: "A" Finansal piyasa
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi bir işleme taraf olanların dışındakilerin, söz konusu işlem nedeniyle etkilenmelerini ifade eder?
Doğru Cevap: "C" Dışsallık
Soru Açıklaması
7.
Finans kurumlarının birçok işlemde yatırımcılar adına vekâleten işlem
gerçekleştirmesi, aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır?
Doğru Cevap: "B" Asil-vekil problemleri
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi finansal piyasaların devletler tarafından düzenlenmesinin nedenlerinden biridir?
Doğru Cevap: "E" Makroekonomik istikrarı korumak
Soru Açıklaması
9.
Devletin finans piyasalarına sağladığı güvencelerin bir sonucu olarak ortaya çıkan sorun aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Ahlaki çöküntü
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi dünyadaki menkul kıymetler ve future piyasalarını regüle eden kurumların uluslararası bir organizasyonu olarak 1983 yılında kurulmuştur?
Doğru Cevap: "D" IOSCO
Soru Açıklaması
logo
Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
1980 öncesinde hisse senedi işlemlerinin yapıldığı, İstanbul Sirkeci’de yer alan mekân aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" IV. Vakıf Han
Soru Açıklaması
12.
Finansal araçların alım satımının belirli esaslar ve kurallar çerçevesinde yapılmasını sağlayan, oluşan fiyatların ve işlem bilgilerinin kamuya duyurulması ile yetkili olan kurum aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Borsa
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi borsaların temel işlevlerinden biridir?
Doğru Cevap: "D" Likidite sağlamak
Soru Açıklaması
14.
Borsa İstanbul’da (İMKB) hisse senedi işlem kuralları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Daha düşük fiyatlı satış emirleri, daha yüksek fiyatlı satış emirlerinden önce işlem görür.
Soru Açıklaması
15.
Bir devlet tahvili ya da hazine bonosunun, işlemin başlangıç valöründe geri alım vaadiyle satılması işlemine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Repo
Soru Açıklaması
16.
Sermaye Piyasası Kurulu aşağıdakilerden hangisinin kuruluşuna ve faaliyete geçmesine izin veremez?
Doğru Cevap: "B" Bankaların
Soru Açıklaması
17.
Borsa İstanbul’un (İMKB) üst karar organı olan Genel Kurul aşağıdakilerin hangisinden oluşur?
Doğru Cevap: "E" Borsa üyelerinden
Soru Açıklaması
18.
Türkiye’de ihraç edilen menkul kıymetlere ISIN ve CIF kodunu aşağıdakilerden hangisi tahsis etmektedir?
Doğru Cevap: "C" Takasbank
Soru Açıklaması
19.
Karşılaştırma ölçütünde ağırlıklı olarak 0 - 90 gün vadeli menkul kıymet ve işlemlere ilişkin endeksler olan fonlar aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Para piyasası fonları
Soru Açıklaması
20.
I. Aracı Kurumlar
II. Bankalar
III. Yetkili takas ve saklama kuruluşları

Yukarıdakilerden hangileri Merkezi Kayıt Kuruluşu’na üye olabilir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.