logo
Psikoloji
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
1.
Zihinsel hastalıkların nedenleri ve tedavileri ile ilgilenen psikolojinin alt dalı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Klinik psikoloji
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi psikolojik araştırmalarda izlenmesi benimsenen etik prensiplerden biridir?
Doğru Cevap: "B" Katılımcıların istedikleri zaman araştırmadan çıkabilmeleri
Soru Açıklaması
3.
Otonom sinir sistemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Organların işleyişini etkiler.
Soru Açıklaması
4.
Bilişsel Psikoloji’nin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Neisser
Soru Açıklaması
5.
Milgram deneyi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Bu deney sosyal kolaylaştırmanın karanlık yüzünü gözler önüne sermiştir.
Soru Açıklaması
6.
Önyargılar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Önyargının duygusal boyutuna kalıpyargı denir.
Soru Açıklaması
7.
Saldırganlık ve şiddet ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Araştırmalar cinayet, saldırı, tecavüz gibi suçların soğuğa paralel olarak kış aylarında arttığını göstermektedir.
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi sosyal psikolojinin temel ilkelerinden biridir?
Doğru Cevap: "D" Birey, dünyayı olduğu gibi değil, kendi olduğu gibi görür.
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi yüksek performanslı iş sistemlerinin bir parçası değildir?
Doğru Cevap: "E" Yakından yönetim
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi çalışma psikolojisinin gelişimini etkileyen tarihsel olaylardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" İşletmelerde yeni pazarlama yaklaşımlarının kullanılması
Soru Açıklaması
logo
Psikoloji
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
11.
Aşağıdakilerden hangisi üç boyutlu örgüte bağlılık modelinin unsurlarından biridir?
Doğru Cevap: "A" Duygusal bağlılık
Soru Açıklaması
12.
Sendikaların fonksiyonları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" İşgücünün, işyerine ve patronlarına olan bağlılıklarını azaltarak sendikalaşma oranının artmasını sağlar.
Soru Açıklaması
13.
Schwartz’in değerler düzenine göre özgenişletim değerlerini benimseyen bir kişinin çalışma hayatından ilk beklediği unsur aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Saygınlık
Soru Açıklaması
14.
Örgütte hangi faaliyetlerin kim tarafından yapılacağının belirlendiği yönetim işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Örgütleme
Soru Açıklaması
15.
Bir toplumda kıdem ve statüye göre kaynakların dağıtıldığı, farklılıkların belirleyici olduğu ve normal kabul edildiği Hofstede’nin kültür boyutu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Güç mesafesi
Soru Açıklaması
16.
“Çalışanların örgütte paylaştıkları değerler, ortak anlayış ve davranış biçimi” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Örgüt kültürü
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi Detaylandırma Olasılığı Kuramı’na göre çevresel ikna yolu ile tutumlarda değişiklik sürecinde rol oynamaz?
Doğru Cevap: "A" Mesajın içeriği
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi bir tüketicinin karar verme sürecinde dışsal bilgi arayışına bir örnek değildir?
Doğru Cevap: "C" Çocukken annesinin kullandığı markayı hatırlaması
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi marka yönetiminin bir ürüne sağlayacağı öncelikli faydalardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Satış
Soru Açıklaması
20.
“Bir ürün veya hizmeti bir kişi veya gruba tanıtmak, tutundurmak ve/veya doğrudan satmak işlemi” olarak tanımlanan pazarlama iletişimi bileşeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kişisel satış
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.