logo
Para Ve Banka
Tek Ders Sınav Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi merkez bankasının görevleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Kâr elde etme
Soru Açıklaması
2.
Senyoraj kavramının tanımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Devletin para bas arak s atın aldığı mal ve hizmet miktarıdır.
Soru Açıklaması
3.
Bütçe açığının artması devletin tahvil arzını nasıl etkiler?
Doğru Cevap: "C" Artırır.
Soru Açıklaması
4.
Bir yıl vadeli iskontolu tahvilin üzerindeki değer 100 Türk Lirası ve bu tahvil 80 Türk Lirasına satın aldığında tahvilin vadeye kadar verimi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" 25
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi finansal sistemin temel işlevleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Sektörlere ait sübvansiyonlar belirlemesi
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi finansal piyasalarda ters seçim sorununun ortadan kaldırılmasına ilişkin çözüm önerileri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Yeni finansal menkul kıymetlerin oluşturulması
Soru Açıklaması
7.
Banka yönetiminde “sermaye yeterliliği sağlamak” aşağıdaki spesifik yönetim biçimlerinden hangisi içinde yer alır?
Doğru Cevap: "A" Özkaynak yönetimi
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Merkez Bankasının basitleştirilmiş bilançosunda yükümlülükler arasında yer alır?
Doğru Cevap: "E" Dolaşımdaki para
Soru Açıklaması
9.
Bankaların yükümlülükleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Vadeli mevduata faiz ödenmediği için bankanın kaynakları arasında en düşük maliyetle toplanan fonlardır.
Soru Açıklaması
10.
Merkez bankalarının parasal tabanı etkilemek için en çok kullandığı yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Açık piyasa işlemleri
Soru Açıklaması
logo
Para Ve Banka
Tek Ders Sınav Soruları
11.
Para politikası uygulamalarının üretim düzeyi ve enflasyon üzerinde etkili olmasına aracılık eden yönteme ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Parasal aktarım mekanizması
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi Merkez Bankasının para politikası uygulamalarının ekonomiye aktarımına aracılık eden parasal aktarım mekanizması kapsamında değerlendirilen kanallardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Altın
Soru Açıklaması
13.
Dolaşımdaki para miktarı ile bankaların rezervlerinin toplamından oluşan değişkene ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Parasal taban
Soru Açıklaması
14.
Bir ekonomide yerli paranın kullanımdan kaldırılıp yerine yabancı bir para kullanılıyor olmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Resmi dolarizasyon
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi piyasa ve banka faiz oranlarının para politikası faiz oranlarındaki değişime tepki verme hızı ve derecesini gösterir?
Doğru Cevap: "E" Faiz oranı geçişkenliği
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi, küresel krizden sonra enflasyon hedeflemesinde yeni arayışlara girilmesinin ana nedenleri arasında yer alır?
Doğru Cevap: "D" Fiyat istikrarının yanı sıra finansal istikrarı da gözeten bir para politikası arayışı
Soru Açıklaması
17.
Makro-sakıngan önlemlerin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" İşler iyi giderken artan risk alma iştahını azaltmak, işler kötü giderken azalan risk alma iştahını artırmak
Soru Açıklaması
18.
Bir merkez bankasının amaç bağımsızlığı yok ancak araç bağımsızlığı varsa, bu merkez bankası aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirebilir?
Doğru Cevap: "B" Politika faizini istediği gibi değiştirebilir.
Soru Açıklaması
19.
Likidite yönetiminin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Merkez Bankasının amaçlarına uygun likidite koşullarını oluşturmak
Soru Açıklaması
20.
Zorunlu karşılık oranının düşmesiyle aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
Doğru Cevap: "D" Bankaların kredi olarak açabilecekleri kaynakların artması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.