logo
Para Ve Banka
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi paranın fonksiyonları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Paranın politika aracı olması
Soru Açıklaması
2.
Reponun tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Tahvil, bono veya diğer borç araçları ş eklindeki menkul kıymetlerin belirli bir vadede belirli bir fiyattan geri alınmak üzere satılması işlemidir.
Soru Açıklaması
3.
Üzerindeki değeri 100 Türk Lirası olan bir yıl vadeli bir iskontolu tahvil bugün 60 Türk Lirasına satın alınmıştır. Bu tahvil vadesi dolmadan 50 Türk Lirasına satılırsa getiri oranı yüzde kaçtır?
Doğru Cevap: "A" –16,66
Soru Açıklaması
4.
Bir yıl vadeli iskontolu tahvilin üzerindeki değer 100 Türk Lirası ve bu tahvil 80 Türk Lirasına satın aldığında tahvilin vadeye kadar verimi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" 25
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi finansal krizlerin ekonomik aktiviteyi etkileme kanallarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Menkul kıymet fiyatlarının yükselmesi
Soru Açıklaması
6.
Bankaların toplam döviz cinsinden varlıkları ile döviz cinsinden yükümlülükleri arasındaki farka ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Döviz pozisyonu
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi şirketler tarafından en çok kullanılan dış finansman kaynağıdır?
Doğru Cevap: "C" Banka kredileri
Soru Açıklaması
8.
Bankaların sahip oldukları bir liralık varlık başına kazandıkları vergi sonrası net kâra ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Varlık getiri oranı
Soru Açıklaması
9.
Merkez bankalarının parasal tabanı etkilemek için en çok kullandığı yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Açık piyasa işlemleri
Soru Açıklaması
10.
Zorunlu rezerv oranı %15 ise basit mevduat çarpanının değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir?
Doğru Cevap: "B" 6,67
Soru Açıklaması
logo
Para Ve Banka
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
11.
Bir ekonomide fiyatlar genel düzeyinin belirli bir zaman aralığında sürekli düşüş göstermesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Deflasyon
Soru Açıklaması
12.
Dolaşımdaki para miktarı ile bankaların rezervlerinin toplamından oluşan değişkene ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Parasal taban
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi piyasa ve banka faiz oranlarının para politikası faiz oranlarındaki değişime tepki verme hızı ve derecesini gösterir?
Doğru Cevap: "A" Faiz oranı geçişkenliği
Soru Açıklaması
14.
Para politikası uygulamalarının üretim düzeyi ve enflasyon üzerinde etkili olmasına aracılık eden yönteme ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Parasal aktarım mekanizması
Soru Açıklaması
15.
Para kurulu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Merkez Bankası bankalara kredi açarak ekonomiye yerli para arz eder.
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi enflasyon hedeflemesinin ön koşullarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Sabit döviz kuru rejimi olması
Soru Açıklaması
17.
Bir ekonomide yerli paranın kullanımdan kaldırılıp yerine yabancı bir para kullanılıyor olmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Resmi dolarizasyon
Soru Açıklaması
18.
Zorunlu karşılık oranının düşmesiyle aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
Doğru Cevap: "E" Bankaların kredi olarak açabilecekleri kaynakların artması
Soru Açıklaması
19.
Makro-sakıngan önlemlerin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İşler iyi giderken artan risk alma iştahını azaltmak, işler kötü giderken azalan risk alma iştahını artırmak
Soru Açıklaması
20.
Koridor sisteminde, Merkez Bankasının politika faizi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Merkez Bankasının borç alma faizinden daha yüksek olmalıdır.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.