logo
Para Ve Banka
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Kişilerin değer saklama aracı olarak parayı tercih etmelerindeki en temel neden aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Likidite
Soru Açıklaması
2.
Aracılık yüklenimi (Underwriting) işleminin gerçekleştiği piyasa türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Birincil piyasa
Soru Açıklaması
3.
Likiditenin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Likidite herhangi bir finansal varlığın paraya dönüşme hızıdır.
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki kavramlardan hangisi ödemeler sisteminin gelişim aşamaları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Mevduat sertifikası
Soru Açıklaması
5.
Senyorajla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Paranın üretim maliyeti ile üzerindeki değer aras ındaki farktır.
Soru Açıklaması
6.
Bir tahvilin vadeye kadar verimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Tahvilin satın alma fiyatını, vadesi boyunca tahvilin sahibine yapılacak tüm ödemelerin bugünkü değerine eşitler.
Soru Açıklaması
7.
Riski artan bir tahvil ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Faizi artar.
Soru Açıklaması
8.
Beklenen enflasyon oranının %16 ve nominal faiz oranının %19 olması durumunda ekonomideki beklenen reel faiz oranı yüzde kaçtır?
Doğru Cevap: "E" 25
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi doğrudan tahvil talebini etkileyen unsurlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Para piyasası koşulları
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi finansal sistemin temel işlevleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Sektörlere ait sübvansiyonlar belirlemesi
Soru Açıklaması
logo
Para Ve Banka
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
Aşağıdaki finansal istikrarsızlık durumlarından hangisinin giderilmesinde bedavacılık sorunu ortaya çıkar?
Doğru Cevap: "D" Ters seçim
Soru Açıklaması
12.
Limon piyasası terimi aşağıdaki sorunlardan hangisini tanımlamak için kullanılır?
Doğru Cevap: "C" Ters seçim
Soru Açıklaması
13.
Finansal sektörde varlıkların önemli bir miktarına sahip olunması açısından, dünyada en önemli finansal aracı kurum aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Bankalar
Soru Açıklaması
14.
Finansal gelişme ve iktisadi aktivite ilişkisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Ekonomilerin kurumsal yapıları, adalet sisteminin işleyişi ve siyasi istikrar durumları finansal sektörün işleyişinde etkili değildir.
Soru Açıklaması
15.
Finansal piyasaların, büyümenin gerçekleşmesine katkı sağlayan fonksiyonel etkisi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Sermaye birikimi
Soru Açıklaması
16.
Bankaların toplam döviz cinsinden varlıkları ile döviz cinsinden yükümlülükleri arasındaki farka ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Döviz pozisyonu
Soru Açıklaması
17.
Banka yönetiminde “sermaye yeterliliği sağlamak” aşağıdaki spesifik yönetim biçimlerinden hangisi içinde yer alır?
Doğru Cevap: "D" Özkaynak yönetimi
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi bankaların karşı karşıya kaldıkları risklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Yatırım riski
Soru Açıklaması
19.
Bir banka kârının faiz değişikliği sonucunda ne kadar değişeceğini hesaplama yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Açık analizi
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi banka bilançosunun pasifinde yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Tüketici kredileri
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.