logo
Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler
Tek Ders Sınav Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi İsviçre siyasal sisteminin temel özelliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "D" Halkın kanun teklifi
Soru Açıklaması
2.
Fransız siyasal sistemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Senato ve Millet Meclisi’nden oluşan iki meclis vardır.
Soru Açıklaması
3.
I. 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı
II. Birinci Dünya Savaşı
III. İkinci Dünya Savaşı

Yukarıdakilerden hangileri yirminci yüzyılda Britanya ekonomisinin çöküş nedenlerindendir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
4.
Hannah Arendt’e göre totaliter rejimleri diğer diktatörlüklerden ayıran özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İnsan hayatının bütün boyutlarının rejimin hakimiyeti altına alınması
Soru Açıklaması
5.
Bir siyasal partinin tek başına kurma hakkını kazandığı hükümete ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Parti hükümeti
Soru Açıklaması
6.
Çin’de 1958-1961 yılları arasında tarımın kolektifleştirilmesi ve modernleşmesini amaçlayan politikalara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" İleriye Büyük Sıçrayış
Soru Açıklaması
7.
Avrupa Birliği’nde sivil toplumun görüşlerini temsil eden ve çıkarlarını koruyan danışma organı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Ekonomik ve Sosyal Komite
Soru Açıklaması
8.
Hangi karşılaştırmalı siyaset yaklaşımı seçim sonuçları gibi siyasal eylemlerin tekil bireysel eylemlerin toplu sonuçları olmaları dolayısıyla kolektif içerikli olmadıklarını ve bazı çelişkiler içerebilecekleri savını ileri sürer?
Doğru Cevap: "C" Kolektif Eylem Kuramı
Soru Açıklaması
9.
Federalizmin bir yönetim biçimi olarak ortaya çıktığı ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" ABD
Soru Açıklaması
10.
Bir sömürge devletin bağımsızlığını kazanma sürecine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Dekolonizasyon
Soru Açıklaması
logo
Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler
Tek Ders Sınav Soruları
11.
Tüm Avrupa Birliği üye devletleri için tamamen bağlayıcı nitelikte ve doğrudan uygulanabilir etkiye sahip olan ikincil mevzuat aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Yönetmelikler
Soru Açıklaması
12.
I. Uyuşma yöntemi
II. Fark yöntemi
III. Vekalet yöntemi

Yukarıdakilerden hangileri John Stuart Mill’in ortaya koyduğu mantık süreçlerindendir?
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği üyesi olan ülkelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" İsviçre
Soru Açıklaması
14.
İsviçre’de yasama ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" İsviçre Parlamentosu tek kanatlıdır.
Soru Açıklaması
15.
Franco dönemi İspanya’sı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Soğuk Savaş döneminde İspanya’yı Doğu Bloğunun bir üyesi yapmıştır.
Soru Açıklaması
16.
I. Uyuşma ve fark yöntemi
II. Olabildiğince farklı sistemler tasarımı
III. Olabildiğince benzer sistemler tasarımı

Yukarıdakilerden hangileri Adam Przeworski ve Henry Teune’nin önerdiği yaklaşımlar arasında yer alır?
Doğru Cevap: "D" II ve III
Soru Açıklaması
17.
Watergate Skandalı sonucunda istifa etmek zorunda kalan Amerikan Başkanı kimdir?
Doğru Cevap: "E" Richard Nixon
Soru Açıklaması
18.
I. Mussolini rejimi
II. Hitler rejimi
III. Stalin rejimi

Yukarıdakilerden hangileri sol totaliterlik rejimlerindendir?
Doğru Cevap: "B" Yalnız III
Soru Açıklaması
19.
Afrika’daki eski sömürgelerinden büyük ölçüde göç alan ülke aşağıdakilerden hangisidir??
Doğru Cevap: "E" Fransa
Soru Açıklaması
20.
Fransa’da önemli siyasal sorunlarda en yetkili makam aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Cumhurbaşkanlığı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.