logo
İstihdam Ve İşsizlik
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisinin sonucu emek verimliliğini gösterir?
Doğru Cevap: "C" Toplam reel üretim miktarı / Kullanılan toplam emek-saat miktarı
Soru Açıklaması
2.
İşgücü piyasalarında emeğini arz eden işçinin, belirlenmiş bir işi, işverenin emir ve isteklerine uygun olarak yapmakla yükümlü olması ne tür bir bağımlılıktır?
Doğru Cevap: "C" Yönetsel
Soru Açıklaması
3.
ILO tarafından yapılan tanımlamaya göre; bir üretim faaliyetinde istihdam edilmiş emeğin üretime katkıda bulunmayan kısmına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Gizli işsizlik
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi emek piyasasının özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Tek emek piyasasının olması
Soru Açıklaması
5.
Emek piyasası içerisinde, emek ve sermayenin farklı niteliklere sahip olmasının doğal sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Eşitsizlik
Soru Açıklaması
6.
İstihdam edilenler ve işsizlerin bir araya gelmesi ile oluşan nüfusa ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" İşgücü
Soru Açıklaması
7.
İşgücünün aktif nüfusa oranı hangi kavram ile ifade edilir?
Doğru Cevap: "E" İşgücüne katılma oranı
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi emek piyasasında nominal rijitliklerin nedenlerinden biridir?
Doğru Cevap: "B" Güven ve iyi ahlak sorunu
Soru Açıklaması
9.
K. Marx tarafından geliştirilen ve işçinin işveren tarafından sömürüldüğü ve ürettiği değerin karşılığı olan ücretin kendisine tam olarak verilmeyip bir kısmının alıkonduğu düşüncesine dayanan teori aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Artık Değer Teorisi
Soru Açıklaması
10.
Monetaristler tarafından tam istihdam gibi yorumlanan oran aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Doğal İşsizlik Oranı
Soru Açıklaması
logo
İstihdam Ve İşsizlik
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
Doğal Ücret Teorisi Laselle tarafından aşağıdaki hangi ifade ile nitelendirilmiş ve eleştirilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Tunç Kanunu
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi Keynesyen iktisatçıların işsizliğin giderilmesi için önerdiği yöntemlerden biridir?
Doğru Cevap: "B" Kamu harcama ve yatırımların artırılması
Soru Açıklaması
13.
Neo-klasik teoriye göre işsizlik nasıl bir durumdur?
Doğru Cevap: "A" İradi
Soru Açıklaması
14.
Doğal Ücret Teorisinde genel ücret düzeyini belirleyen temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Malthus’un Nüfus Teorisi
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi açık işsizliğin türlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" İradi İşsizlik
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi gizli işsizliğin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Gelişmekte olan ülkelerden ziyade gelişmiş ülkeler bakımından önemli bir sorun olması
Soru Açıklaması
17.
Açık işler ile iş arayanların beceri gereği yönünden farklı olması hangi işsizlik türünün ortaya çıkış nedenlerinden biridir?
Doğru Cevap: "E" Yapısal işsizlik
Soru Açıklaması
18.
Reel büyüme ve işsizlik arasındaki ilişkiyi ifade eden yasa aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Okun Yasası
Soru Açıklaması
19.
İşsizlik oranı formülü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İşsiz sayısı / Toplam işgücü
Soru Açıklaması
20.
Ekonomideki dalgalanmalar sonucu kendiliğinden ortaya çıkan ve ortadan kalkan işsizlik türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Konjonktürel işsizlik
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.