logo
İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
Tek Ders Sınav Soruları
1.
Bir öğrencinin dersleriyle ilgili sorumlulukları, onun hangi sorumlulukları arasında yer alır?
Doğru Cevap: "C" Hem görev sorumluluğu hem bireysel sorumluluk
Soru Açıklaması
2.
Sorumluluk ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Vicdanın konusudur.
Soru Açıklaması
3.
Borden ve Hoper’in yayınlayarak üniversitelerde okutulan ilk iş ahlakı kitabı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Bankacılık ve İş Ahlakı
Soru Açıklaması
4.
İş ahlakının küresel boyutu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Ahilik müessesesi yaşatılmalıdır.
Soru Açıklaması
5.
Tarihsel incelemeyi benimsemeyen yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Meta-etik düşünme
Soru Açıklaması
6.
Hazcılığın öncüsü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Aristippos
Soru Açıklaması
7.
İşletme bakış açısını ortaya koyan stratejik aşama aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Strateji oluşturma
Soru Açıklaması
8.
Milton Friedman’a göre oyunun kurallarını tanımlayan ekonomik sistem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Serbest pazar sistemi
Soru Açıklaması
9.
Yöneticilerin hissedarlara karşı birincil sorumluluğu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Kârı arttırmak ve maliyetleri azaltmak
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi etik dışı örgütlerde sık rastlanılan konulardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Etik problemlerin çözümüne büyük bir finans ayırmak
Soru Açıklaması
logo
İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
Tek Ders Sınav Soruları
11.
Aşağıdakilerden hangisi iş ahlakı ile ilgili gruplar arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" İşletme ile çalışanların aileleri arasındaki ilişkiler
Soru Açıklaması
12.
Çalışanların bazılarının ücreti arttırıldığı halde diğerlerinin arttırılmaması örgütsel adaletin hangi biçimiyle ilgili bir sorundur?
Doğru Cevap: "E" Dağılım
Soru Açıklaması
13.
İşletmelerin Yönetim Kurullarında, ahlaki sorumluluk açısından önemli olan nedir?
Doğru Cevap: "D" Objektif karar alabilen üyeler
Soru Açıklaması
14.
Doğruluk, dürüstlük, saygı, nezaket, şeffaflık, hatayı kabullenme, özür dileme gibi temel ancak kısa sürede öğrenilemediklerinden kalıcı hale gelmeleri için çaba gösterilmesi gereken ahlaki erdemler hangi kavramla ifade edilir?
Doğru Cevap: "B" Değer
Soru Açıklaması
15.
Müşterileri ikna etmek için rakipleri kötüleme ya da baskı uygulama hangi işletmelerde görülür?
Doğru Cevap: "D" Perakendeciler
Soru Açıklaması
16.
Bir işletme yöneticisinin akrabalarını ve yakın arkadaşlarını kayırması şeklinde ortaya çıkan etik problem aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanır?
Doğru Cevap: "D" Nepotizm
Soru Açıklaması
17.
İşletmecilikte üretim fonksiyonunun göreceli olarak denetiminin kolay olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Standartların olması
Soru Açıklaması
18.
Milli yapıyı, gelenek ve görenekleri yaşatarak, insanların kişiliğini geliştirerek onların iyi insan olmalarını sağlamayı amaçlayan faaliyetler bütününe ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Eğitim
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi etik kodların önemleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Bireysel amaçları destekler.
Soru Açıklaması
20.
Etik kodların bulunması gereken yerler düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Bireylerde
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.