logo
İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
1.
Sorumluluk - sosyal sorumluluk ilişkisiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Sosyal sorumluluktan sonra sorumluluk konusu vardır.
Soru Açıklaması
2.
İşletme sosyal sorumluluğunun klasik bakış açısını geliştiren bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Milton Friedman
Soru Açıklaması
3.
İş ahlakı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Betimleyici iş ahlakı etiğe uygun davranışın ne olması gerektiğini inceler.
Soru Açıklaması
4.
Britanya’da Endüstriyel Yönetim Enstitüsü’nün kuruluş tarihi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" 1920
Soru Açıklaması
5.
Mutluluk, haz ve fayda gibi duyguları gözeterek “ahlaki iyiliğin sağlanamayacağını” savunan teori aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Ödev ahlakı
Soru Açıklaması
6.
Haklar teorisinde yer alan ve vatandaşların kendilerine ait kişisel bilgileri, hükümetten, diğer kurum ve kişilerden, çalışanlardan koruma hakkı olduğunu işaret eden temel hak aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Gizlilik
Soru Açıklaması
7.
İşletmelerin amaç ve faaliyetleri açısından kolaylıkla etik bir bakış açısıyla sorumlu tutulabileceklerini savunan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Peter French
Soru Açıklaması
8.
İşletmelerin bir insana benzemediği yer aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" İşletmelerin insanlardan fazla yaşaması ve bu nedenle gelecek nesilleri de amaç ve hedeflerine katması
Soru Açıklaması
9.
İş dünyasındaki mal ve hizmet üretim, satış ve tüketim sürecindeki doğru ve yanlışları ifade eden çalışma alanı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" İş ahlakı
Soru Açıklaması
10.
Örgütlerdeki etik konuların sıralamasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Toplumsal engeller
Soru Açıklaması
logo
İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
11.
Aşağıdakilerden hangisi etik davranışları etkileyen kültürel faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Uluslararası işletmeler
Soru Açıklaması
12.
İşletme faaliyetlerinden etkilenen ve işletme faaliyetlerini etkileyen tüm kesimleri ifade etmekte kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Paydaş
Soru Açıklaması
13.
İşletme normal faaliyetlerini yürütürken belli bir anda çeşitli plan, politika ve prosedürlerin uygulanması sırasında, çalışanların ve yöneticilerin örgüt kültürünü anlama ve yorumlamalarıyla ortaya çıkan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Örgüt iklimi
Soru Açıklaması
14.
Doğruluk, dürüstlük, saygı, nezaket, şeffaflık, hatayı kabullenme, özür dileme gibi temel ancak kısa sürede öğrenilemediklerinden kalıcı hale gelmeleri için çaba gösterilmesi gereken ahlaki erdemler hangi kavramla ifade edilir?
Doğru Cevap: "B" Değer
Soru Açıklaması
15.
Asimetrik bilginin etik açıdan sorun kaynağı olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İşletmenin kendi menfaatini gözetme olasılığı
Soru Açıklaması
16.
İşletmelerin ilk sorumluluğu aşağıdakilerin hangisiyle ilgilidir?
Doğru Cevap: "C" Ürün
Soru Açıklaması
17.
Bilinçli müşterinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kendisine verilen mesajların farkında olan aldığı mesajları değerlendirerek doğru karar vermeye çalışandır.
Soru Açıklaması
18.
I. Etik çevre yönetimi
II. İltimaslı yetki kullanımı
III. Fabrika kapanması

Yukarıdaki alanlardan hangilerinde işletmeler çalışanlarına eğitim verirler?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
19.
Etik kod oluşturmak için yapılması gereken ilk adım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Onay almak
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi etik eğitiminde en önemli etki alanına sahip olarak ailelerin söz konusu olmasının nedeni değildir?
Doğru Cevap: "B" Ailenin bir eğitim kurumu olarak toplumda yer almaması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.