logo
İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Bireyler yargılarıyla aşağıdakilerden hangisini değerlendirirler?
Doğru Cevap: "E" Kişi, olgu ve olayları
Soru Açıklaması
2.
İşletmelerin sosyal sorumlulukla ilgili yaklaşımları aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Klasik - Modern
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi insanı ahlak dışı davranmaya iten nedenlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Kişinin üstlendiği rol
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin sosyal sorumluluğunun aleyhindeki görüşlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Sosyal sorunlardan işletmeler sorumludur.
Soru Açıklaması
5.
Friedman’a göre, işletme yöneticilerinin sosyal sorumluluğu nedir?
Doğru Cevap: "A" Pay sahiplerinin çıkarları göre hareket etmek
Soru Açıklaması
6.
İyi iradeyi, ödevi yerine getirmeye bağlayan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kant yaklaşımı
Soru Açıklaması
7.
Meslek ahlakı ilkelerinin oluşturulduğu dönem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" 1920-1950
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi bir işin meslek sayılabilmesi için gerekli koşullardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Bir meslek örgütü şart değildir.
Soru Açıklaması
9.
Kant sonrası modern ahlakta aşağıdaki kelimelerden hangisi önem kazanmıştır?
Doğru Cevap: "C" Değerler
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Hinduizm ve Teozofi gibi akımlarda insanın aşağı benliğinin içinde yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Saf akıl
Soru Açıklaması
logo
İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
Ahlak filozoflarının cevabını aradıkları soru aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Tüm değerler birey ve durumlara göre değişken mi kabul edilmeli?
Soru Açıklaması
12.
“Nasıl iyi bir insan olunacağını göstermeye çalışan” etik yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Normatif teori
Soru Açıklaması
13.
Hazcılık yaklaşımıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Hazlar ancak dışarıya vurulduğunda iyi, doğru ve güzeldir.
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Kant’a göre bir davranışın ahlaki olması için gereken genel prensiplerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Toplam mutluluğu amaç edinmek
Soru Açıklaması
15.
Haklar teorisinde yer alan ve özellikle iş dünyasında firmalarda, kimyasal maddelerin kullanımına sınırlamalar getirilmesini sağlayan temel hak aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Yaşama ve güvenlik
Soru Açıklaması
16.
İşletmelerin topluma karşı etik sorumluluklarının olduğunun ispatı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" İşletmeler tıpkı insanlar gibidir, bu nedenle etik olma ve etik davranma sorumlulukları vardır.
Soru Açıklaması
17.
İşletme ile müşterileri arasındaki ilişkilerde ekonomik hedefler konusunun varlığını ortaya atan ve savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Sözleşmeye dayanan etik
Soru Açıklaması
18.
Friedman’a göre, işletmelerin topluma yardımlarda bulunma zorunluluğunun olmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İşletme yöneticilerinin sosyal sorumluluk faaliyetlerinde hissedarlarının paralarını harcama hakları yoktur.
Soru Açıklaması
19.
İşletmelerin geniş bir kesim için en iyiyi sağladığını varsayan faydacılık görüşünün temeli aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İşletmeler kâr amaçlı kurumlardır, işletme sahipleri ve hissedarları için kâr hedefleri belirler.
Soru Açıklaması
20.
Etkilenenler bakış açısı, işletmelere ve yöneticilere aşağıdakilerden hangisini sağlar?
Doğru Cevap: "C" İşletmelerin ekonomik amaçlarını gerçekleştirebilmesini hem de etik prensiplere göre hareket etmesini sağlar.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.