logo
Girişimcilik Ve İş Kurma
Tek Ders Sınav Soruları
1.
Girişimciliğe dinamizm kazandıran ve eskinin yerine yeniyi koymayı (Yıkıcı Yaratıcılık) ilk kez dillendiren kimdir?
Doğru Cevap: "A" Joseph Alois Schumpeter
Soru Açıklaması
2.
Taklidin yaygınlaşmasının istendiği girişimcilik türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Sosyal girişimcilik
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi yeni girişimciliğin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Ürettikleri fayda küresel sorunlar için değil yerel sorunlar içindir.
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi hammaddeye dayalı ekonomiden bilgiye dayalı ekonomiye geçişte ekonomik gelişmenin temelini oluşturur?
Doğru Cevap: "C" Yenilik yaratmak ve rekabet edebilmek
Soru Açıklaması
5.
Avrupa’da iktisadi gelişmeye olan ilginin hızlı bir şekilde artmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Yüksek oranlı işsizlik
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi kapitalist sistemde mülk sahiplerinin yerine getirdiği işlevlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Altyapının oluşturulması
Soru Açıklaması
7.
Mavi okyanus stratejisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Farklılaşma yaratarak inovasyonu önerir.
Soru Açıklaması
8.
İş modelinin, girişimcilik süreçleri içindeki yeri neresidir?
Doğru Cevap: "B" İş planından önce
Soru Açıklaması
9.
Gary Hamel’e göre her yıl piyasaya çıkan ürünlerin yaklaşık yüzde kaçı başarılı olur?
Doğru Cevap: "A" 10
Soru Açıklaması
10.
Teknik, finansal, pazarlama ve tasarım ile ilgili bilgiler aşağıdaki tasarım süreci basamaklarından hangisinde bulunmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Tasarım brifi
Soru Açıklaması
logo
Girişimcilik Ve İş Kurma
Tek Ders Sınav Soruları
11.
Performans ve maliyet, görünüm ve kolay kullanım gibi konularda ödünleşilmesi tasarımın 4 C’sinden hangisinin kapsamında yer alır?
Doğru Cevap: "D" Uzlaşma
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi ürün geliştirme sürecinde somutlaştırmanın önemli adımlarından biridir?
Doğru Cevap: "D" Modelleme
Soru Açıklaması
13.
Fikri olup da parası olmayan kişilere bireysel imkânlarını kullanarak fon sağlayan kişilere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Melek yatırımcı
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi girişimcilik politika önlemlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" İşletmelerin pazara girmelerini zorlaştırıcı tedbirlerin alınması
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi mevcut bir işletmeyi satın alma sürecinde dikkat edilmesi gereken konulardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Mevcut çalışanların yerine yeni çalışanları işe almak
Soru Açıklaması
16.
Girişimcilik sürecinde teknolojik buluşların ve yenilik konusunun önemini ilk kez vurgulayan yönetim bilimci kimdir?
Doğru Cevap: "E" Joseph A.Schumpeter
Soru Açıklaması
17.
Bir hesap dönemi içinde elde edilen hasılat ile giderler ve satılan malların alış bedelleri arasındaki olumlu fark aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Basit usulde ticari kazanç
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi anonim şirketlerin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Emeğin sermaye olarak kullanılabilmesi
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi TTK’ya göre birleşme sözleşmesinde yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Birleşme yerleri
Soru Açıklaması
20.
Şahıs işletmelerinin kapatılmasında aşağıdaki süreçlerden hangisi yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Gazete ilanı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.