logo
Girişimcilik Ve İş Kurma
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
1.
Girişimcilik işletmenin hangi döneminde yapılmalıdır?
Doğru Cevap: "D" İşletmenin her döneminde
Soru Açıklaması
2.
Girişimcinin kâr fırsatları yakalama yeteneklerini ön plana çıkartan girişimcilik ekolü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Avusturya Ekolü
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi girişimci kişilik özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Risk alamamak
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi iş modeli oluşturulurken sorulması gereken sorulardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Hangi ürünü üretebilirim?
Soru Açıklaması
5.
Altın üçgenin oluşturulması için gerekli kavramlar aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" İş modeli, ürün, marka sinyali
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi iş modeli bileşenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Marka
Soru Açıklaması
7.
Teknik, finansal, pazarlama ve tasarım ile ilgili bilgiler aşağıdaki tasarım süreci basamaklarından hangisinde bulunmalıdır?
Doğru Cevap: "B" Tasarım brifi
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi tasarım kararları içinde yer almaz?
Doğru Cevap: "E" İstihdam
Soru Açıklaması
9.
Kültür ve girişimcilik arasındaki etkileşimin bazı toplumlarda diğerlerine göre daha güçlü olabildiğini, göçmenler üzerindeki çalışması ile açıklayan araştırmacı kimdir?
Doğru Cevap: "A" Anuradha Basu
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi girişimcilik politika önlemlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" İşletmelerin pazara girmelerini zorlaştırıcı tedbirlerin alınması
Soru Açıklaması
logo
Girişimcilik Ve İş Kurma
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
11.
Aşağıdakilerden hangisi girişimcilik ikliminin ülkeden ülkeye farklılık gösteren faktörlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Cinsiyet farklılıkları
Soru Açıklaması
12.
Girişimcilik sürecinde teknolojik buluşların ve yenilik konusunun önemini vurgulayan yönetim bilimci kimdir?
Doğru Cevap: "C" Joseph A.Schumpeter
Soru Açıklaması
13.
Franchising sözleşmesine göre belli bir hizmet ya da süreci kullanma iznini alan işletmeye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Franchisee
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi franchising ile elde edilebilecek faydalardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Risk sermayesi
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi sermaye şirketlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Kollektif şirket
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin kullanması gereken defter ve belgeler içinde yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Kâr dağıtım defteri
Soru Açıklaması
17.
Anonim şirketin ana sözleşmesinde aşağıdakilerden hangisinin zorunlu olarak bulunması gerekmez?
Doğru Cevap: "D" Çalışanların özellikleri
Soru Açıklaması
18.
Girişimcinin kurulu bir işi kapatma kararı verdikten sonra vergi dairesine verilecek bildirime ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" İşi bırakma bildirimi
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin başarısızlık nedenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Kârlılık
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi tasfiye memurunun üstlendiği görevler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Yeni kârlı işlere girmek
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.