logo
Girişimcilik Ve İş Kurma
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Aşağıdaki girişimcilik türlerinden hangisinde taklit yapılması istenir?
Doğru Cevap: "C" Sosyal girişimcilik
Soru Açıklaması
2.
Büyümek için mevcut sektörler dışında bir seçeneğin olmadığı girişimciliğe ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Geleneksel girişimcilik
Soru Açıklaması
3.
Girişimcilikte aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Doğru Cevap: "C" Risksizlik
Soru Açıklaması
4.
Girişimciliği dört üretim faktöründen biri olarak tanımlayan yönetim bilimci kimdir?
Doğru Cevap: "B" Jean Baptise Say
Soru Açıklaması
5.
Bir işletmede girişimciliği kim yapmalıdır?
Doğru Cevap: "D" İşletmedeki herkes
Soru Açıklaması
6.
Risk ve girişimci arasındaki bağlantı hangi yüzyılda kurulmuştur?
Doğru Cevap: "A" 17.
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin üretim sürecine katkılarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Yeni üretim düşüncelerin yayılmasını engellemesi
Soru Açıklaması
8.
1980’lerde arz yönlü iktisadı ve iktisadi büyümeyi etkileyen temel faktörlere olan ilginin artmasına aşağıdakilerden hangisi neden olmuştur?
Doğru Cevap: "B" Stagflasyon ve yüksek işsizlik oranları
Soru Açıklaması
9.
Girişimcileri, yeni tedarik kaynakları, yeni satış piyasaları, yeni ürünler, yeni süreçler ve yeni organizasyon şekillerini uygulayarak eskiyi yeniyle değiştiren kişiler olarak tanımlayan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Schumpeter
Soru Açıklaması
10.
Temsilcileri Marshall, Say ve Knight olan girişimcilik ekolü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Neoklasik Ekol
Soru Açıklaması
logo
Girişimcilik Ve İş Kurma
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
Aşağıdakilerden hangisi yapılabilirlikte (fizibilitede) yapılan araştırmalardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Sosyal
Soru Açıklaması
12.
Fikir konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" En iyi fikir en çok fikirden çıkar.
Soru Açıklaması
13.
Girişimcilik süreçleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Girişimcilik süreçlerinin her birinin yönetimi ve özellikleri aynıdır.
Soru Açıklaması
14.
Üretim faktörlerini belirlediği müşterisine değer üretecek şekilde kullanarak onun istediği ürünü / hizmeti, onun ödeyebileceği fiyattan, onun istediği yerde ve zamanda sunma şekli ve davranışını kapsayan işletme mantığına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" İş modeli
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi iş fikri yaratmakta kullanılmaz?
Doğru Cevap: "C" Statükoyu koruma
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi yaratıcılık sürecinin aşamalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Tanıtım
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi tasarımcıların işletme stratejisine katkıları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Maliyetleri düşürürler.
Soru Açıklaması
18.
Performans ve maliyet, görünüm ve kolay kullanım gibi konularda ödünleşilmesi tasarımın 4 C’sinden hangisinin kapsamında yer alır?
Doğru Cevap: "D" Uzlaşma
Soru Açıklaması
19.
Pazarlama ve işletme vizyonunu karşılamak için ürün geliştirme süreci içindegerçekleştirilen bir dizi teknik faaliyete ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Tasarım süreci
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdaki faaliyetlerden hangisi ürün geliştirme sürecindeki fırsatın anlaşılması aşamasında yer alır?
Doğru Cevap: "E" Müşteri ihtiyaç analizi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.