logo
Finansal Yönetim 1
Tek Ders Sınav Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi yatırım kararları kapsamındadır?
Doğru Cevap: "C" Şirket satın alma
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi finansal yönetimin finansman fonksiyonuyla ilgilidir?
Doğru Cevap: "E" Hisse senedi ihraç etmek
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de finansal piyasaları düzenleyen ve denetleyen kurumlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Mevduat bankaları
Soru Açıklaması
4.
Daha önce alım satımı yapılmış menkul kıymetlerin tekrar alınıp satıldığı piyasalara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" İkincil piyasalar
Soru Açıklaması
5.
%20 basit faiz uygulayan bir bankaya 6 ay süreyle 20.000 Türk Lirası yatırıldığına göre, süre sonunda alınacak toplam para miktarı kaç Türk Lirası’dır?
Doğru Cevap: "E" 22.000
Soru Açıklaması
6.
Bir bankaya 3 yıl süreyle yatırılan 20.000 Türk Lirası için uygulanacak bileşik faiz oranı %12 olduğuna göre, 3. yıl sonunda bankada biriken toplam para miktarı kaç Türk Lirası olur?
Doğru Cevap: "B" 28.099
Soru Açıklaması
7.
Bir işletmeye kısa süreli kredi verecek olan kişi veya kurumlar öncelikle aşağıdaki oranlardan hangisini inceler?
Doğru Cevap: "A" Likidite oranlarını
Soru Açıklaması
8.
Satışlarının maliyeti 700.000 Türk Lirası ve ortalama stokları 150.000 Türk Lirası olan bir işletmenin stok devir hızı yaklaşık olarak kaçtır?
Doğru Cevap: "E" 4,66
Soru Açıklaması
9.
İşletmelerde borçların kârlılığı ne ölçüde etkilediğini belirlemek için kullanılan analiz tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Finansal kaldıraç derecesi
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi değişken giderler arasında yer alır?
Doğru Cevap: "A" Direkt hammadde gideri
Soru Açıklaması
logo
Finansal Yönetim 1
Tek Ders Sınav Soruları
11.
Sabit giderleri 160.000 Türk Lirası, birim satış fiyatı 40 Türk Lirası ve birim değişken gideri 15 Türk Lirası olan bir işletmenin başabaş satış miktarı kaç adettir?
Doğru Cevap: "D" 6.400
Soru Açıklaması
12.
Satışlar belli bir oranda arttığında ortaya çıkacak fon gereksiniminin belirlenmesi için kullanılan satışların yüzdesi yönteminde, satışlar ile aşağıdakilerden hangisi arasında ilişki kurulur?
Doğru Cevap: "C" Geçmiş bilanço kalemleri
Soru Açıklaması
13.
Finansal planlama sürecinin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Gelecek dönemlere ilişkin satış tahminlerinin yapılması
Soru Açıklaması
14.
İşletmenin gelecek dönemlere ilişkin sağlayacağı tahmin edilen fon kaynakları ile bu kaynakların tahmini kullanım yerlerini gösteren tabloya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Proforma fon akım tablosu
Soru Açıklaması
15.
Satışlar artarken, çalışma sermayesi ihtiyacı ne yönde değişir?
Doğru Cevap: "D" Artar.
Soru Açıklaması
16.
Dönen varlıkları 150.000 Türk Lirası, duran varlıkları 120.000 Türk Lirası ve kısa vadeli borçları 100.000 Türk Lirası olan bir işletmenin net çalışma sermayesi kaç Türk Lirası’dır?
Doğru Cevap: "B" 50.000
Soru Açıklaması
17.
Çalışma sermayesinin atıl kalması aşağıdakilerden hangisine yol açar?
Doğru Cevap: "A" Kârlılığın azalmasına
Soru Açıklaması
18.
İşletmelerin likiditelerini yoğun bir şekilde repoda değerlendirmelerinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Repo süresinin, işletmenin atıl likiditesine kolayca ayarlanabilmesi
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi menkulleştirme tekniği ile çıkarılır?
Doğru Cevap: "E" Varlığa dayalı menkul kıymet
Soru Açıklaması
20.
Mal transferi ve belgelerin ihracatçı tarafından muhabir bankaya ibraz edilmesinden önce şartların değiştirilebileceği ya da iptal edilebileceği akreditif türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Dönülebilir akreditif
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.