logo
Finansal Yönetim 1
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
1.
İşletme açısından aşağıdakilerden hangisinin riski diğerlerine göre daha yüksektir?
Doğru Cevap: "A" Kısa süreli borçlanmanın
Soru Açıklaması
2.
Gelecekte sağlanacak faydalar için sermayenin uzun süreli yatırılmasıyla ilgili kararlar sürecine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Sermaye bütçelemesi
Soru Açıklaması
3.
Finansal varlıkların, araya bir kurum girmeksizin aracısız el değiştirmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Doğrudan finansman
Soru Açıklaması
4.
Bir finansal varlığın ne kadar küçük değerle çıkarılırsa o kadar kolay alınıp satılabilmesi, hangi özelliği ile ilgilidir?
Doğru Cevap: "A" Bölünebilirlik
Soru Açıklaması
5.
Yıllık %12 basit faiz uygulayan bir bankaya 6 ay süreyle 10.000 Türk Lirası yatırıldığında, kaç Türk Lirası faiz geliri elde edilir?
Doğru Cevap: "D" 600
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi mali rantabiliteyi gösterir?
Doğru Cevap: "B" Net kâr/ Özsermaye
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde sıfır kârın gerçekleştiği satış miktarını veya tutarını ifade eder?
Doğru Cevap: "E" Başabaş noktası
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi satış hacmindeki bir değişmenin hisse başına kârlarda ne seviyede bir değişime yol açacağını ifade eder?
Doğru Cevap: "C" Birleşik kaldıraç
Soru Açıklaması
9.
Sabit giderleri 160.000 Türk Lirası, birim satış fiyatı 40 Türk Lirası ve birim değişken gideri 15 Türk Lirası olan bir işletmenin başabaş satış miktarı kaç adettir?
Doğru Cevap: "D" 6.400
Soru Açıklaması
10.
Satışlar belli bir oranda arttığında ortaya çıkacak fon gereksiniminin belirlenmesi için kullanılan satışların yüzdesi yönteminde, satışlar ile aşağıdakilerden hangisi arasında ilişki kurulur?
Doğru Cevap: "E" Geçmiş bilanço kalemleri
Soru Açıklaması
logo
Finansal Yönetim 1
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
11.
Aşağıdakilerden hangisi faaliyet kaldıracı derecesinin hesaplanmasında kullanılan verilerden biridir?
Doğru Cevap: "C" Satışlar
Soru Açıklaması
12.
İşletmeler, nakit bütçesi yardımıyla aşağıdakilerden hangisini hesaplayabilir?
Doğru Cevap: "E" Nakit açığı ya da fazlasını
Soru Açıklaması
13.
Genellikle yatırım ve uzun süreli sermaye ihtiyacını kapsayan ve yatırımlar için gerekli fonlarla ilgili ayrıntılı bilgileri gösteren finansal planlara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Olağanüstü finansal planlar
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi proforma fon akım tablosunda yer alan bölümlerden biridir?
Doğru Cevap: "E" Fon kullanımları
Soru Açıklaması
15.
Çalışma sermayesi yönetimi aşağıdakilerden hangisi ile ilgili bir süreçtir?
Doğru Cevap: "C" İşletmenin günlük operasyonları
Soru Açıklaması
16.
Hammadde kullanım miktarı 1000 birim, taşıma maliyeti 100 Türk Lirası ve sipariş başına gideri 500 Türk Lirası olan bir işletmenin ekonomik sipariş miktarı kaç birimdir?
Doğru Cevap: "B" 100
Soru Açıklaması
17.
Çalışma sermayesinin atıl kalması aşağıdakilerden hangisine yol açar?
Doğru Cevap: "D" Kârlılığın azalmasına
Soru Açıklaması
18.
3/10 net 22 koşulu ile yapılan bir satışta kredi maliyeti yaklaşık yüzde kaçtır? (1yıl = 360 gün)
Doğru Cevap: "C" 93
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi menkulleştirme tekniği ile çıkarılır?
Doğru Cevap: "B" Varlığa dayalı menkul kıymet
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi uluslararası faktoringde ıskonto oranı olarak kullanılan oranlardan biridir?
Doğru Cevap: "A" Prime rate
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.