logo
Finansal Yönetim 1
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi toplam kaynaklardan, borçlar düşüldükten sonra kalan kısmı ifade eder?
Doğru Cevap: "C" Özkaynak
Soru Açıklaması
2.
İşletmeler, atıl durumda olan kısa süreli fon fazlalığını genellikle aşağıdakilerin hangisinde değerlendirmektedir?
Doğru Cevap: "A" Menkul kıymetler
Soru Açıklaması
3.
Gelecekte sağlanacak faydalar için sermayenin uzun süreli yatırılmasıyla ilgili kararlar sürecine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Sermaye bütçelemesi
Soru Açıklaması
4.
Elde edilen kârın işletmede bırakılacak ve ortaklara verilecek miktarının belirlenmesi amacıyla alınan kararlar aşağıdakilerden hangisinin kapsamındadır?
Doğru Cevap: "E" Dividant kararları
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde sermaye yapısını belirleyen temel içsel faktörlerinden biridir?
Doğru Cevap: "C" İşletmenin borçlanma maliyeti
Soru Açıklaması
6.
Faiz ve anaparanın ödenmeme riski genellikle hangi durumda artar?
Doğru Cevap: "A" Vade uzadıkça
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi 2003 yılından sonraki dönemde Türkiye borsasında görülen talepteki canlılığın bir nedeni olarak gösterilebilir?
Doğru Cevap: "B" Enflasyonun düşmesi
Soru Açıklaması
8.
İşletmeler, devlet, hane halkı ve yabancılar finansal sistemi oluşturan unsurlardan hangisinin kapsamındadır?
Doğru Cevap: "C" Fon talep edenler ve fon arz edenler
Soru Açıklaması
9.
Türkiye’de 1980’li yıllarda mevduat ve kredi faizlerinin piyasa tarafından belirlenmesi ve mali kesim kurumlarının oluşturulması gibi tedbirler aşağıdakilerden hangisine yönelik olarak alınmıştır?
Doğru Cevap: "A" Finansal piyasaların serbestleşmesine
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu’nun tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerini korumak amacıyla yürüttüğü faaliyetlerinden biridir?
Doğru Cevap: "E" Bankaların mali olarak güçlendirilmesi
Soru Açıklaması
logo
Finansal Yönetim 1
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
Paranın zaman değerinin olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Alınan ya da verilen paranın o günkü kullanım hakkından vazgeçilmesinin bir bedelinin olması
Soru Açıklaması
12.
78.000 Türk Lirası’nın, 2. sene sonunda 90.000 Türk Lirası’na ulaşması için yaklaşık yüzde kaç bileşik faiz oranı üzerinden bankaya yatırılması gerekir?
Doğru Cevap: "B" 7,4172
Soru Açıklaması
13.
Bir devlet tahvilinin nominal faizi %2 ve beklenen enflasyon oranı %1 ise, reel faiz oranı yaklaşık olarak kaçtır?
Doğru Cevap: "A" 0,0099
Soru Açıklaması
14.
Eşit taksitlerle yapılan ödeme dizisine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Anüite
Soru Açıklaması
15.
Yatırımcının istediği getiri oranı %4 olan ve devamlı olarak yılda 340 Türk Lirası kâr payı ödemesi taahhüt edilen bir imtiyazlı hisse senedinin değeri kaç Türk Lirası’dır?
Doğru Cevap: "E" 8.500
Soru Açıklaması
16.
Mali tablolarda yer alan her bir kalemin toplam içerisindeki payının yüzde olarak ifade edildiği finansal analiz tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Yüzde yöntemi ile analiz
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin gelir tablosunda yer alan kalemlerden biridir?
Doğru Cevap: "D" Brüt satış kârı
Soru Açıklaması
18.
Satışlarının maliyeti 700.000 Türk Lirası ve ortalama stokları 150.000 Türk Lirası olan bir işletmenin stok devir hızı yaklaşık olarak kaçtır?
Doğru Cevap: "E" 4,66
Soru Açıklaması
19.
İşletmelerin mali durumlarının ve faaliyet sonuçlarının değerlendirildiği çalışmalara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Finansal analiz
Soru Açıklaması
20.
Bir işletmenin varlıklarının yarısı borçla finanse edildiğine göre, bu işletmede borç - özsermaye oranı kaçtır?
Doğru Cevap: "D" 1
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.