logo
Etkili İletişim Teknikleri
Tek Ders Sınav Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi iyi bir konuşmanın nitelikleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" İyi bir konuşma çok sayıda ana amaç içerir.
Soru Açıklaması
2.
Bazı durumlarda insanın bir yakının çektiği acıyı hissederek onun da acı çekmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Sempatik acı çekmek
Soru Açıklaması
3.
El sallamak aşağıdaki beden dili kodlarının kodlama açısından sınıflandırılması içinde hangi kod türünde yer alır?
Doğru Cevap: "B" Keyfi kodlar
Soru Açıklaması
4.
1973 senesinde yayımladığı “Toplumsal Gelecek Üzerine Deneme” isimli
makalesinde “endüstri ötesi toplumu” tanımlayan ve değerlendiren bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Daniel Bell
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi, bir insanın karşısındaki kişi ile empati kurabilmesi için gerekli ögelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Özdeşim kurması
Soru Açıklaması
6.
Kültürel olarak kurulan kadınlık ve erkeklik fenomenine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Toplumsal cinsiyet
Soru Açıklaması
7.
Eric Berne tarafından kişinin “mantıklı” ve “sağduyulu” yanı olarak tanımlanan benlik durumu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Yetişkin benliği
Soru Açıklaması
8.
Kızının okul ödevini kontrol eden anne, aşağıdaki ifadelerden hangisini kullandığında kızına olumlu ilgi göstermiş olur?
Doğru Cevap: "E" Aferin güzel olmuş ancak bazı hataları tekrar gözden geçirirsen daha güzel olacak.
Soru Açıklaması
9.
Ali Bey, uzun süredir geç saatlere kadar çalışmaktadır. Bu yüzden ailesiyle yeterince ilgilenemediğini ve kendisine zaman ayıramadığını düşünen Ali Bey, kendisine çok iş yükleyen yöneticisine kızar ve yöneticisiyle konuşmak ister.

Ali Bey aşağıdaki ifadelerden hangisini tercih ederse sıkıntısını “ben” mesajıyla iletmiş olur?
Doğru Cevap: "E" Geç saatlere kadar çalışmak son zamanlarda beni çok yordu ve aileme hiç vakit ayıramıyorum.
Soru Açıklaması
10.
İkinci kuşak web hizmetlerinden biri olarak tanımlanan blog kelimesinin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İnternet günlüğü
Soru Açıklaması
logo
Etkili İletişim Teknikleri
Tek Ders Sınav Soruları
11.
İstendik amaçların ortaya çıkarılması için gerçekleştirilen iletişim biçimine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" İkna
Soru Açıklaması
12.
Bir şeyin nasıl yapıldığı, bir şeyin nasıl çalıştığı vb. konularda bilgi veren konuşma türü hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Süreçler hakkında konuşma
Soru Açıklaması
13.
Ortaya konan istek ya da talebi destekleyen mantıklı tartışmalar için veri ve bilgilerin sunulması durumunda kullanılan etki taktiği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Rasyonel-akılcı ikna
Soru Açıklaması
14.
Soğuk renklerin psikolojik etkilerinin genel olarak nasıl olduğu kabul edilir?
Doğru Cevap: "D" Gevşetici-dinlendirici
Soru Açıklaması
15.
Önyargılar, yanlış varsayımlar ve kapalı görüşlülük gibi durumlar aşağıdaki gürültü türlerinden hangisinin kapsamında yer alır?
Doğru Cevap: "C" Psikolojik gürültü
Soru Açıklaması
16.
İşyerinde yetişkinler arasındaki zorbaca davranış, duygusal bir saldırı, sistematik biçimde düşmanca ve ahlakdışı bir iletişim olarak ifade edilebilecek kavrama ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Mobbing
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi çekingen davranış biçiminin bir özelliği değildir?
Doğru Cevap: "A" Çevreye karşı suçlayıcı olma
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" İletişim; bir tarafın aktif diğerinin ise pasif olduğu bir alışveriştir.
Soru Açıklaması
19.
Algı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Algılama süreci her insanda aynı biçimde işler.
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi Herzberg’in Motivasyon-Hijyen Kuram’ına göre motivasyonel faktörlerden biridir?
Doğru Cevap: "E" Takdir edilme
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.