logo
Etkili İletişim Teknikleri
Bahar Dönemi Final Sınav Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" İletişim, bir tarafın aktif diğer tarafın pasif olduğu bir alışveriştir.
Soru Açıklaması
2.
Bir insanın sahip olduğu duygu ve düşüncelerin aynısına sahip olmaya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Sempati
Soru Açıklaması
3.
İnsanda olumsuz duygular oluşturan durumun tanımını, yarattığı etkiyi ve duyguları içeren mesaj aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Ben mesajı
Soru Açıklaması
4.
I. Akıl okumak
II. Tuzak kurmak
III. Eleştirmek

Yukarıdakilerden hangileri kızgınlığı ifade ederken kullanılan dışa vurma yöntemleri arasında yer alır?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi ikinci kuşak web hizmetlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" PDA
Soru Açıklaması
6.
İletişimde kaynak tarafından üretilen iletilerin alıcı tarafından tam olarak anlaşılamaması durumuna ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Anlamsal gürültü
Soru Açıklaması
7.
Kişinin kendini ifade etmesine izin verilmemesi, mobbingin aşağıdaki hangi davranışsal boyutuna örnektir?
Doğru Cevap: "A" İletişime yönelik saldırılar
Soru Açıklaması
8.
Glass’ın biçimsel olarak kadın erkek konuşma farklılıkları araştırmasına göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Kadınlar konuşma sırasında erkeklere göre daha az söz kesme eğilimi gösterirler.
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi, çocuk benliğine sahip olan bir kişinin iletişim kurarken sergileyeceği davranışlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Yargılayıcı olmak
Soru Açıklaması
10.
Başka kültürlere mensup kişilerin farklı düşünce tarzlarına şaşırılması aşağıdaki hangi benmerkezcilik türüne örnektir?
Doğru Cevap: "B" Bilişsel benmerkezcilik
Soru Açıklaması
logo
Etkili İletişim Teknikleri
Bahar Dönemi Final Sınav Soruları
11.
Transaksiyonel Analiz yaklaşımını ortaya atan kişi kimdir?
Doğru Cevap: "E" Eric Berne
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi etkin dinleme engellerinden biridir?
Doğru Cevap: "E" Çevresel engeller
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi konuşmayı oluşturan etmenlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" İkna
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi olaylar hakkında konuşmaya örnektir?
Doğru Cevap: "C" Final sınavları
Soru Açıklaması
15.
İstendik amaçların ortaya çıkarılması için gerçekleştirilen iletişim biçimine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" İkna
Soru Açıklaması
16.
İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kuramı aşağıdaki kişilerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "A" Maslow
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi ikna edici mesajın amaçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Direnme
Soru Açıklaması
18.
Mevsimler, kıtalar, yerleşim yerleri, coğrafi bölgeler ve kentler biçiminde ele alınan çevre aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Makro çevre
Soru Açıklaması
19.
I. Dil
II. Estetik
III. Teknik değer

Yukarıdakilerden hangileri manevi kültür öğeleri arasında yer alır?
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
20.
Parmakları kullanarak bir cismin küçüklüğünü ifade etmek aşağıdaki hangi sözsüz iletişim işlevini açıklar?
Doğru Cevap: "B" Resmetme
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.