logo
Etkili İletişim Teknikleri
Bahar Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
I. Bilgi
II. Niyet
III. Gayret

Yukarıdakilerden hangileri etkili bir anlama süreci için gereklidir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
2.
Duyu organlarımızdan beynimize ulaşan verilerin örgütlenmesi, yorumlanması ve adlandırılmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Algı
Soru Açıklaması
3.
Bir bireyin kendisini iletişim kurduğu kişinin yerine koyması ve onun duygudüşüncelerini doğru olarak anlamaya çalışmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Empati
Soru Açıklaması
4.
İletişimde en fazla rol oynayan unsur aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Beden dili
Soru Açıklaması
5.
İnsan topluluğu ve davranışları ile ilgili her dalın iletişimle ilgilenmesinin zorunlu olduğunu ileri süren iletişim bilimci aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Wilbur Schramm
Soru Açıklaması
6.
- Bağırdığın zaman üzülüyorum ve bana değer vermediğini düşünüyorum.

Yukarıdaki ifadeyi söyleyen kişi aşağıdakilerden hangisini kullanmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Ben dili
Soru Açıklaması
7.
Kızgınlık, korku gibi duyguların oluştuğu ve beyinde bademe benzer bir çekirdek olan yer aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Amigdala
Soru Açıklaması
8.
Kızgınlık ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Kızgınlık düşünceleri köreltir.
Soru Açıklaması
9.
Jourard’a göre, kişinin düşündüklerinin, hissettiklerinin ve isteklerinin dolaysız bir şekilde iletilmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Kendini açma davranışı
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi iletişim bozukluklarının nedenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Hassasiyet göstermek
Soru Açıklaması
logo
Etkili İletişim Teknikleri
Bahar Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
Kaynağa iletinin değiştirilmesi ve yeniden yapılandırılması gerektiğini bildiren yansıma türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Olumsuz
Soru Açıklaması
12.
Bir mezuniyet partisindeki iletişim ortamını aşağıdaki hangi iletişim bağlamı boyutu açıklar?
Doğru Cevap: "A" Sosyo-psikolojik boyut
Soru Açıklaması
13.
Barındırdığı iletileri bilgisayar yardımıyla işlemeden ve kayıt etmeden kullanan iletişim ve kitle iletişim araçlarına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Geleneksel medya araçları
Soru Açıklaması
14.
Web kullanıcılarının içerikte yapılan değişikleri otomatik olarak almalarını sağlayan güncelleme sistemine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" RSS
Soru Açıklaması
15.
Daniel Bell’e göre, modern toplumun yönetim biçimi aşağıdakilerden hangisine odaklıdır?
Doğru Cevap: "A" Katılım
Soru Açıklaması
16.
Konrad Lorenz’in, “hayvanların bir yabancıyı veya avlanmakta olan bir düşmanı kaçırmak için yaptıkları davranışlar” olarak tanımladığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Mobbing
Soru Açıklaması
17.
Leathers’a göre aşağıdakilerden hangisi kadınlara ilişkin var olan kalıplardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Fırsatçı
Soru Açıklaması
18.
İnsanı dişi ve erkek olarak ayıran cinsiyet kavramından daha farklı ve kapsamlı olarak, kadın ve erkek arasındaki toplumsal, kültürel, ekonomik, politik ve davranışsal tüm farklılıkları içeren kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Toplumsal cinsiyet
Soru Açıklaması
19.
Navaro’nun onaylanan kadın ve erkek değerlerine ilişkin sınıflandırmasına göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Kadın hükmeden olmalıdır.
Soru Açıklaması
20.
Richmond ve Mccroskey’in kadın-erkek iletişiminde sözsüz iletişim davranışları araştırmasına göre, aşağıdakilerden hangisi erkeklerin sözsüz iletişim performanslarından biridir?
Doğru Cevap: "A" Karşı cinsle iletişim halindeyken gözlerini dikerek bakma eğilimindedir.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.