logo
Etik
Bahar Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Etik ile ahlak arasındaki farkın kökeni aşağıdaki sözcük ikilisinden hangisine dayanmaktadır?
Doğru Cevap: "E" ethikos ile moralis
Soru Açıklaması
2.
Delphoi’nin girişinde yazılı olan ve Sokrates’in de önemle vurguladığı “kendini bil” sözünün etik için önemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Her türlü bilme uğraşının kendini bilmekle olan bağlantısını göstermesi
Soru Açıklaması
3.
Eskiçağda Stoa Okulunun, Yeniçağda Descartes’in “duygulanımlar” üzerinde durmuş olmalarının etiğin temel soruları açısından önemi aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Etiğin psikolojiyle, insan bilimleriyle kesişen konuları olduğu
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki filozoflardan hangisinin çalışmaları 18.yüzyılda etiğin ilk çağdan sonra yeniden doğuşu ve gelişimi konusunda asıl dönüm noktası olmuştur?
Doğru Cevap: "E" Immanuel Kant
Soru Açıklaması
5.
“Hastaya zarar vermeme”, “özel yaşamın gizliliği” gibi daha çok meslek etiklerinde rastlanan normlar aşağıdakilerden hangisine girmektedir?
Doğru Cevap: "D" Ahlâklılık normları
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi ilk çağda ele alınan etiğin temel soruları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Ödev nedir?
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi John Stuart Mill’in faydayı temel alan yaklaşımına uygundur?
Doğru Cevap: "C" Faydacılık, amacına karakter seçkinliğini çoğaltan ve arttıran yönde çalışmalarla ulaşabilir.
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki kavramlardan hangisi 20. yüzyılda etik araştırmalarda erdem kavramı yerine öne çıkmış kavramlardır?
Doğru Cevap: "B" Değer ve değerler
Soru Açıklaması
9.
“Her bir şey bana nasıl görünürse benim için böyledir, sana nasıl görünürse yine senin için de öyle”
Sofistlerin önde gelen düşünürlerinden Protagoras’a ait olan bu söz aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
Doğru Cevap: "A" Her şeyin ölçüsünün insan olduğu
Soru Açıklaması
10.
Demokritos’a göre yaşamda insanın yapacağı en doğru ve en iyi şey, “hayatı olabildiği kadar çok neşeyle ve olabildiği kadar az sıkıntıyla geçirmektir”.
Demokritos, bu sözünün gerçekleşmesi için aşağıdakilerden hangisini yenmeyi önerir?
Doğru Cevap: "A" Duygulanımları
Soru Açıklaması
logo
Etik
Bahar Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
Aşağıdakilerden hangisi Epikouros hazcılığının Kyrene Okulu’ndan ve Aristippos’un haz anlayışından farkını belirtmektedir?
Doğru Cevap: "C" Epikouros’un hazdan anladığı acısızlık durumudur.
Soru Açıklaması
12.
“Yapa yapa öğreniriz, örneğin ev yapa yapa mimar, gitar çala çala gitarcı” olunduğu gibi, “adil şeyler yapa yapa adil insan, ölçülü, yiğitçe davrana davrana da yiğit insanlar” olunur. “Erdem öğretilir mi ya da erdemli yaşamakla mı elde edilir?” sorusuna yukarıdaki cevabı verebilecek filozof aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Aristoteles
Soru Açıklaması
13.
Platon’a göre mutluluk hazla değil, yalnızca erdemle ulaşılabilen, sağlanabilen birşeydir. Ona göre iyi ve mutlu yaşamın koşulları, “ne haz peşinde koşmak”, “ne de acıdan kaçmaya çalışmak” değildir.
Aşağıdakilerden hangisi Platon’a göre iyi ve mutlu yaşamak için asıl yapılması gereken şeydir?
Doğru Cevap: "D" Dinginlik denilen orta yolu bulmak
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdaki hareketlerden hangisi M.Ö. 5. yüzyılda etiğin gelişiminin yolunu açmıştır?
Doğru Cevap: "E" Sofistlerin insan ve toplum sorunlarına yönelmeleri
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi Platon’a göre bir erdem değildir?
Doğru Cevap: "A" Mutluluk
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi Sokrates’e göre iyi ve mutlu yaşamın ilkelerinden olamaz?
Doğru Cevap: "E" İnsanın sanılarla(doxa) hareket etmesi
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi Aristoteles’in yazdığı, etik tarihinin en önemli eserlerinden biridir?
Doğru Cevap: "B" Nikomakhos’a Etik
Soru Açıklaması
18.
Aristoteles’e göre kişiler arası ilişkilerde “isteyerek” veya “istemeyerek” olan alışverişlerde söz konusu olan adalet anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Düzeltici adalet
Soru Açıklaması
19.
Aristippos tarafından kurulan ve “Her haz iyidir” düşüncesini benimseyen Kyrene Okulu’nda iyi ve mutlu yaşam için aşağıdakilerden hangisine önem verilmektedir?
Doğru Cevap: "D" Bilgi ve erdem
Soru Açıklaması
20.
“Akıllı varlık için iyi ve kötü-yararlı olan ve olmayan-kendisine karşı duran şeyde değil, sadece ve sadece kendi eylemindedir, kendi elindedir. Kendi elinde olunca da, akla ve kendi doğasına uygun yaşama insan için bir ödev/kathekon olur.”
Yukarıdaki açıklama Aristoteles sonrası hangi okulun etik görüşünü ifade etmektedir?
Doğru Cevap: "C" Stoa Okulu
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.