logo
Dış Ticarette Girişimcilik
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
1.
İktisadi Kalkınma Teorisi adlı eser aşağıdakilerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "A" Schumpeter
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki ülkelerden hangisinin KOBİ tanımlarını belirlerken dikkate aldığı ölçüt sermayedir?
Doğru Cevap: "B" Bangladeş
Soru Açıklaması
3.
Normal Yörelerde Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin kurulabilmesi için aynı üretim dalında faaliyette bulunan en az kaç KOBİ’nin biraraya gelmesi gerekir?
Doğru Cevap: "A" 10
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi nakliyat sigortası türlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Sipariş
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi satılan bir malın cinsini, adını, miktarını, fiyatını, teslim şeklini, toplam tutarını ve kime satıldığını gösteren, satıcı tarafından alıcıya verilen belgedir?
Doğru Cevap: "D" Fatura
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi deniz ve/veya iç su yolu ile taşımacılıkta malın taşıma ücretini ifade eder?
Doğru Cevap: "C" Navlun
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi satış sözleşmesini belgeleyen veya satış sözleşmesinin var olduğunu kesinleştiren bir belgedir?
Doğru Cevap: "E" Orijinal fatura
Soru Açıklaması
8.
Kesin satışı daha sonra yapılmak üzere yurt dışındaki alıcılara, komisyonculara, ihracatçının yurt dışındaki şube veya temsilciliklerine mal gönderilmesi şeklinde yapılan ihracata ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Konsinye ihracat
Soru Açıklaması
9.
Onaylanmış Kişi Statü Belgesi, aşağıdakilerden hangisi tarafından verilir?
Doğru Cevap: "B" Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de, ihracatın artışına katkı sağlayacak ve gümrük muafiyetli ithalata olanak sağlayan yatırım teşvik belgesi uygulamalarını ve kambiyo düzenlemelerini gerçekleştirmektedir?
Doğru Cevap: "E" Hazine Müsteşarlığı
Soru Açıklaması
logo
Dış Ticarette Girişimcilik
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
11.
İktisadi Kalkınma Vakfı hangi yılda kurulmuştur?
Doğru Cevap: "A" 1965
Soru Açıklaması
12.
Hükümetlerin, ülke ticaretini sınırlandırmak ya da özendirmek amacıyla yaptığı düzenlemelere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Dış ticaret politikası
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdaki hangisi günümüzde ülkeler arasındaki ticaretin gelişmesinde etkili olan faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Yeni gelişen piyasalarda talep düzeyinin düşük olması
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi dış ticarete konu olan malları, ihracatçının tesisinden alır ve bu malları varış yerine götürecek esas taşıyıcı firmaya verir?
Doğru Cevap: "C" Nakliye acentesi
Soru Açıklaması
15.
Malları ihracatçıdan satın alarak, belirli bir kârla müşterilere satan firmaya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Distribütör
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi dış ticaretin sağladığı avantajlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Girişimcilerin iç piyasaya olan bağımlılıklarını artırması
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi paranın zaman değerini dikkate almayan yöntemlerden biridir?
Doğru Cevap: "D" Geri ödeme süresi yöntemi
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi iş planı denildiğinde bir çok kişi için ilk akla gelen bölümdür?
Doğru Cevap: "C" Finansal plan
Soru Açıklaması
19.
İş planının hangi bölümünde işletmede planlanan ve sürdürülmekte olan aktivitelerin neler olduğu ve bu aktivitelerin zamanlamasının ne olduğuna ilişkin bilgiler bir tablo şeklinde yer almaktadır?
Doğru Cevap: "B" Aktivite planı
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi iş planının genellikle küçük ve yeni kurulan işletmelerde ihmal edilen bir bölümüdür?
Doğru Cevap: "A" Araştırma ve geliştirme planı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.