logo
Denetim
Tek Ders Sınav Soruları
1.
Denetçi çalışmalarını planlayabilmek için önce hangi denetim standardının öngörüsünü yerine getirmek durumundadır?
Doğru Cevap: "E" Planlama ve yardımcıların gözlenmesi standardının
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi bir “ölçüt” değildir?
Doğru Cevap: "C" Finansal tablolarda sunulan bilgiler
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi esas muhasebe kanıtıdır?
Doğru Cevap: "D" Muhasebe yönetmeliği
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi denetçinin yönetimin savlarına karşı oluşturduğu denetim amaçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Haklar ve Yükümlülükler
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi COSO kontrol modelinin beş bileşeninden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Kontrol testleri
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi denetimin planlı bir şekilde yürütülmesinin nedenlerinden biridir?
Doğru Cevap: "A" Koşullara uygun yeterli kanıt elde etmek
Soru Açıklaması
7.
İç denetçilerin bulunduğu her türlü kurum ve şirkette, iç denetim mesleğinin tamamına hizmet etmek için aşağıdakilerden hangisi oluşturulmuştur?
Doğru Cevap: "C" Standartlar
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi kurumsal yönetim ilkelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Bütünlük
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi, bilgi teknolojileri ortamında denetimin temel sürecini gösterir?
Doğru Cevap: "A" Planlama-Risk belirleme-Kontrol testleri- Tözel testler-Denetim raporu
Soru Açıklaması
10.
Verinin güvence altına alınması, uygulama programlarının korunması, beklenmeyen kesintilere karşı bilgisayar operasyonlarının sürekliliğinin güvence altına alınması aşağıdakilerden hangisinin varlığına bağlıdır?
Doğru Cevap: "D" Genel kontroller
Soru Açıklaması
logo
Denetim
Tek Ders Sınav Soruları
11.
Ücretler, satışlar, satın almalar, ödemeler, tahsilatlar, stoklar gibi işletmenin bilgisayarda yürütülen işlem döngülerine ilişkin uygulama yazılımlarına yerleştirilen kontrollerine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Uygulama kontrolleri
Soru Açıklaması
12.
Denetçi önceki deneyimlerine dayanarak nakit ödemeler içinde birkaç alışılmamış büyük tutarlı ödeme bulunduğunun farkına varmıştır.

İstatistiksel örnekleme kullanımında denetçinin en uygun yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Büyük ödemeler ayrı olarak incelenecek şekilde nakit ödemeler evrenini katmanlaştırmak
Soru Açıklaması
13.
Denetçinin bir tutardaki yanlışlığı veya iç kontrol yordamlarındaki bir ihlali görmedeki başarısızlık olasılığına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Örnekleme dışı risk
Soru Açıklaması
14.
İç kontrol uygunluk testleri için en uygun örnekleme türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Nitelik örneklemesi
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi satın alma işlemleriyle ilgili anahtar kontrollerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Banka hesaplarından ödemelerin kontrol edilmesi
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi denetimde döngü yaklaşımını ifade eder?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
17.
Kasa ve Banka hesaplarının aşağıda belirtilen hangi işlem döngüsü ile doğrudan ilişkisi yoktur?
Doğru Cevap: "D" Stoklar ve üretim döngüsü
Soru Açıklaması
18.
Bazı davalı durumlarda kullanılmak üzere işletme yönetiminden tabloların doğru ve eksiksiz sunulduğuna dair istenen belge aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Yönetim beyan mektubu
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi gelecekteki olası belirsizlik durumlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Büyük tutarlı borç hesapları
Soru Açıklaması
20.
Denetim çalışmalarının sonuçlandırılması için denetçi öncelikle denetim programını tekrar gözden geçirecektir.

Aşağıdakilerden hangisi bu incelemenin nedeni değildir?
Doğru Cevap: "D" Önemlilikle ilgili son değerlendirmeyi yapmak
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.