logo
Denetim
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
1.
İç, dış ve kamu denetçilerinin ortak noktası aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Bağımsız davranırlar.
Soru Açıklaması
2.
Denetimde “Önemlilik” ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Yargıya dayalıdır ve bu nedenle de görelidir.
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi finansal tablo hilelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Yeni alınan bir grup makine ve teçhizatın yararlı ömrünün işletme yönetiminin talimatıyla olduğundan uzun belirlenerek düşük tutarda amortisman ayrılması
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi bağımsız denetim sürecinde; iç denetim işlevlerinin anlaşılmasında ve ön değerlendirilmesinde esas alınan hususlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" İç denetim görev planlanması
Soru Açıklaması
5.
BT Ortamına özgü denetimin temel süreci sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde tam ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Denetimin Planlanması-İç Kontrolün değerlemesi-Kontrol testlerinin yapılması- Tözel Testlerin Yapılması-Denetim Raporunun Hazırlanması
Soru Açıklaması
6.
Ücretler, satışlar, satın almalar, ödemeler, tahsilatlar, stoklar gibi işletmenin bilgisayarda yürütülen işlem döngülerine ilişkin uygulama yazılımlarına yerleştirilen kontrollerine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Uygulama kontrolleri
Soru Açıklaması
7.
Veri Tabanı uygulaması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Disk belleğinde geniş yer gerektirir.
Soru Açıklaması
8.
İşlemlerini BT ortamında yürüten bir işletmenin çok geniş bir kesimine ya da tümüne uygulanan ve onların faaliyetlerini güvence altına alan politikaları ve yordamları aşağıdakilerden hangisi ifade etmektedir?
Doğru Cevap: "B" Genel kontroller
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi örnekleme dışı risk olarak nitelendirilmez?
Doğru Cevap: "E" Temsili olmayan bir örneklemin elde edilmesi
Soru Açıklaması
10.
Denetçinin bir tutardaki yanlışlığı veya iç kontrol yordamlarındaki bir ihlali görmedeki başarısızlık olasılığına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Örnekleme dışı risk
Soru Açıklaması
logo
Denetim
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
11.
Denetçi önceki deneyimlerine dayanarak nakit ödemeler içinde birkaç alışılmamış büyük tutarlı ödeme bulunduğunun farkına varmıştır.

İstatistiksel örnekleme kullanımında denetçinin en uygun yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Büyük ödemeler ayrı olarak incelenecek şekilde nakit ödemeler evrenini katmanlaştırmak
Soru Açıklaması
12.
İç kontrol uygunluk testleri için en uygun örnekleme türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Nitelik örneklemesi
Soru Açıklaması
13.
Döngü yaklaşımına göre yapılan denetimde denetçi, işlemlerle ilgili kontrol riskini değerlendirme aşamasında aşağıdaki araçlardan hangisini kullanır?
Doğru Cevap: "E" Kontrol risk matrisi
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi hesap kalanlarına ilişkin detaylı testlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" İşletmenin varlıklara uyguladığı sayım yöntemleri hakkında bilgi toplanması
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi denetimde döngü yaklaşımını ifade eder?
Doğru Cevap: "D" Döngü yaklaşımı denetçinin finansal tablo kalemlerini birbiriyle ilişkili işlemlerle birlikte inceleyebilecek şekilde bölümlere ayırarak yürütmesidir.
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi satın alma işlemleriyle ilgili anahtar kontrollerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Banka hesaplarından ödemelerin kontrol edilmesi
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi standart olumlu bir denetim raporunun bölümü değildir?
Doğru Cevap: "C" Şartlı görüşün dayanakları bölümü
Soru Açıklaması
18.
Bazı davalı durumlarda kullanılmak üzere işletme yönetiminden tabloların doğru ve eksiksiz sunulduğuna dair istenen belge aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Yönetim beyan mektubu
Soru Açıklaması
19.
Denetim çalışmalarının sonuçlandırılması için denetçi öncelikle denetim programını tekrar gözden geçirecektir.

Aşağıdakilerden hangisi bu incelemenin nedeni değildir?
Doğru Cevap: "A" Önemlilikle ilgili son değerlendirmeyi yapmak
Soru Açıklaması
20.
Denetlenen işletme herhangi bir muhasebe politikasında veya yönteminde değişiklik yapmış ve değişmezlik kavramına uygun olarak bu durumu finansal tablo dipnotlarında gerekçeleriyle ve kalemlere olan etkileriyle açıklamıştır.

Bu durumda denetçi nasıl bir denetim raporu hazırlar?
Doğru Cevap: "E" Standart olumlu rapora açıklama paragrafı ilave ederek hazırlar.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.