logo
Denetim
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin” yapabileceği işlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Mali tabloların uygunluk ve faaliyet denetimlerini yapmak
Soru Açıklaması
2.
Finansal tablolarda yer alan bilginin doğruluğu ve güvenilirliği nasıl sağlanır?
Doğru Cevap: "C" Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olmasıyla
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki “Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları’ndan” hangisi “Çalışma Alanı Standartları” grubunda yer alır?
Doğru Cevap: "D" Kanıt toplama
Soru Açıklaması
4.
Bir işletmenin kaynaklarının kullanımının, etkinlik ve verimliliğe ilişkin sonuçlarını saptamak amacıyla gerçekleştirilen denetim türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Faaliyet denetimi
Soru Açıklaması
5.
Genel kabul görmüş denetim standartları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Nitelikli bir denetimin temel koşullarını ortaya koyar.
Soru Açıklaması
6.
Finansal tablolarda sunulan bilginin finansal tablo kullanıcılarının kararlarını etkilemesi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır?
Doğru Cevap: "C" Önemlilik
Soru Açıklaması
7.
Kanıt toplama sürecinde gerekli denetim kanıtı miktarını aşağıdakilerden hangisi ifade etmektedir?
Doğru Cevap: "B" Kanıtın yeterliliği
Soru Açıklaması
8.
Hata ve hilelerden kaynaklanan yanlış beyanların oluş nedenleri aşağıdakilerden hangisi değildir?
Doğru Cevap: "E" Finansal tablolarda sunulan yanlış bilginin, finansal tablo kullanıcısının kararını etkilemesi
Soru Açıklaması
9.
Hesap kalanlarında veya belirli işlem gruplarında maddi hatalar ve hileler bulunması olasılığına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Doğal risk
Soru Açıklaması
10.
Önemliliğin belirlenmesinde tek bir finansal değişkenin kullanıldığı yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Basit yöntem
Soru Açıklaması
logo
Denetim
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
Aşağıdakilerden hangisi varlıkların kötüye kullanılması ve hileli finansal raporlamayı doğuran temel koşullardan biridir?
Doğru Cevap: "B" Baskı
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi bağımsız denetimde, işletmenin iç kontrollerinin anlaşılması ve kontrol riskinin değerlendirilmesi sürecinin aşamalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" İşletmenin yeminli mali müşaviri ile toplantı yapılması
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi denetimin planlanması aşamalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" İşletmenin yapısı ve faaliyet süreçlerinin değerlendirilmesi
Soru Açıklaması
14.
Bir işletmede iç kontrollerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" İç kontrollerin çok sağlam bir şekilde oluşturulduğu işletmelerde hata ve hile asla olmaz.
Soru Açıklaması
15.
Denetim standartlarına göre hazırlanan bir bağımsız denetim sözleşmesi kapsamında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Denetim hizmetleriyle birlikte verilecek iç denetimin kapsamı
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi iç denetim nitelik standartları arasında yer alır?
Doğru Cevap: "A" Azami mesleki özen ve dikkat
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi iç denetim performans standartları arasında yer alır?
Doğru Cevap: "E" Kaynak yönetimi
Soru Açıklaması
18.
COSO modeline göre iç kontroller ile ilgili temel bileşen sayısı kaçtır?
Doğru Cevap: "A" 5
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi kurumsal yönetim içinde iç denetimin rollerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Kurumsal iletişim yönetimi
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdaki kurumlardan hangisi kamu yönetiminde iç denetim faaliyetinin düzenlenmesinde görevlidir?
Doğru Cevap: "E" İç Denetim Koordinasyon Kurulu
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.