logo
Çalışma Sosyolojisi
Tek Ders Sınav Soruları
1.
Sosyolojinin tek bağımsız değişkenini “sınıf’’ olarak gören kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Turner
Soru Açıklaması
2.
Weber, mülkiyeti aşağıdakilerden hangisiyle tanımlamıştır?
Doğru Cevap: "B" Ekonomik güç
Soru Açıklaması
3.
Kadınların hem iş yerinde hem de evde çalışmak zorunda olmalarını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Çifte vardiya
Soru Açıklaması
4.
Hümanist kuramlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Örgütlerin kültürel yapılar olduğunu iddia eder.
Soru Açıklaması
5.
Gücün, daha fazla toprağa ve fiziki kuvvete sahip olmaktan ve geçim sağlamanın da toprağı işlemekten geçtiği toplum biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Tarım toplumu
Soru Açıklaması
6.
Toplumdaki farklı grupların refah, fırsat veya iktidar gibi değerli kaynaklara erişebilmeleri açısından ele alınan ve bunların dağılımındaki dengesizlikleri ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Eşitsizlik
Soru Açıklaması
7.
Ücret karşılığı emeğini ev dışında sunan kadınların üretim ilişkilerindeki konumları aşağıdaki feminist kuramlardan hangisinin başlıca inceleme konuları arasında yer alır?
Doğru Cevap: "C" Sosyalist
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi pozitivizm ötesi yaklaşımın özelliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "A" Tek doğru yöntem söz konusu değildir.
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi tarım toplumunda insanın toprak ve ürettiği ürün ile kurduğu ilişkiyi yansıtmaz?
Doğru Cevap: "E" Yabancılaşma
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi çalışmanın önemli niteliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Sabitlik
Soru Açıklaması
logo
Çalışma Sosyolojisi
Tek Ders Sınav Soruları
11.
Aşağıdakilerden hangisi tarım toplumundaki çalışma hayatında öne çıkan değerlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Yakın çevre dışındakilere güven
Soru Açıklaması
12.
Cinsel ideoloji ve toplumsal cinsiyet nedeniyle kadın emeğinin sınırlandırılmasını ve değersizleştirilmesini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Cinsiyete bağlı iş gücü eşitsizliği
Soru Açıklaması
13.
Zümre sisteminde aşağıdakilerden hangisine sahip olmak büyük ölçüde belirleyicidir?
Doğru Cevap: "B" Toprak
Soru Açıklaması
14.
Toplumsal cinsiyet kavramıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Kadın ve erkek arasındaki bedensel farklılıkları vurgular.
Soru Açıklaması
15.
Temel olarak sosyal ve teknolojik sistemlerde meydana gelen değişimlerin, işçilerin fabrika içinde ve dışındaki ilişki ve statüleri üzerindeki etkilerini inceleyen araştırma aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Yankee City araştırması
Soru Açıklaması
16.
Çalışma ortamının genellikle arkadaşlık ve ötekilerle paylaşılan etkinliklere katılma fırsatı sunması çalışmanın aşağıdaki niteliklerinden hangisiyle ilişkilidir?
Doğru Cevap: "D" Toplumsal temaslar
Soru Açıklaması
17.
Tabakalaşma sistemlerinden biri olan kast sistemiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Kast sistemi açık bir statü sistemidir.
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi mavi yakalı mesleklerden biridir?
Doğru Cevap: "E" Metal sanayi işçiliği
Soru Açıklaması
19.
Çalışmanın çokluk, beceri ve yeteneklerin elde edilmesi ve kullanılması için bir temel oluşturması çalışma ile ilgili aşağıdaki kavramlardan hangisine karşılık gelir?
Doğru Cevap: "C" Etkinlik düzeyi
Soru Açıklaması
20.
Bir toplumda çalışmaya yönelik değer, tutum, inanç ve davranışlardan oluşan bir bütünü ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Çalışma kültürü
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.