logo
Birey ve Davranış
Bahar Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi birincil dürtülerden biridir?
Doğru Cevap: "D" Cinsellik
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi dışsal kaynaklı ödüllerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Bilme ihtiyacı
Soru Açıklaması
3.
Freud merak kavramını aşağıdaki dürtülerden hangisinin sosyal açıdan uygun şekilde yansıtılması olarak nitelendirir?
Doğru Cevap: "A" Cinsel dürtü
Soru Açıklaması
4.
Güdü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" İçsel durumu işaret eden biyolojik denge durumudur.
Soru Açıklaması
5.
Maslow’un gereksinimler hiyerarşisinin en üst basamağında yer alan ve kişinin potansiyellerini ortaya koyma becerisini niteleyen gereksinim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kendini gerçekleştirme gereksinimi
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Robert Plutchik tarafından ortaya konulan temel duygulardan biridir?
Doğru Cevap: "E" Şaşkınlık
Soru Açıklaması
7.
James-Lange kuramındaki duygu oluşum süreci göz önüne alındığında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Fizyolojik değişimler duygu durumlarını başlatır.
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Robert Plutchik’in farklı duyguların birleşerek oluşturduğunu belirttiği geniş çapta duygulardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Korku
Soru Açıklaması
9.
Bir kişinin şaşırınca kaşlarını kaldırması aşağıdaki jest ve mimik türlerinden hangisine örnektir?
Doğru Cevap: "A" Anlatım jest ve mimikleri
Soru Açıklaması
10.
Duygular ve bedensel davranışların aynı anda ortaya çıktığını belirten duygu kuramı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Cannon Bard kuramı
Soru Açıklaması
logo
Birey ve Davranış
Bahar Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
Çocuğun nesneleri ve yaşadıklarını anlatmada simgeleri, kelimeleri veya jestleri kullanma becerileri aşağıdaki kavramlardan hangisiyle adlandırılır?
Doğru Cevap: "E" Sembolik kapasite
Soru Açıklaması
12.
Bir çocuğa 1 kg demirin mi, 1 kg pamuğun mu ağır olduğuna yönelik sorulan bir soruya demirin ağır olduğu yönünde verdiği cevap çocuğun aşağıdaki dönemlerden hangisinde olduğunu gösteren bir örnektir?
Doğru Cevap: "B" Sezgisel dönem
Soru Açıklaması
13.
Çocukta formel işlemler döneminde aşağıdakilerden hangisi gelişme gösterir?
Doğru Cevap: "A" Soyut kavramları kullanma
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi yeni doğan bebekte bulunan reflekslerden biridir?
Doğru Cevap: "D" Yakalama
Soru Açıklaması
15.
Yaşam boyu gelişim konusunda, büyüme kavramı aşağıdakilerden hangisiyle tanımlanır?
Doğru Cevap: "C" Herhangi bir fiziksel özellikteki kademeli artıştır.
Soru Açıklaması
16.
Fallik dönemde kız çocuklarının babaya karşı hayranlık duyması ve annesini kıskanması durumu aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılmaktadır?
Doğru Cevap: "E" Elektra kompleksi
Soru Açıklaması
17.
Bireyin dışarı yansıttığı ve diğer insanlar tarafından bilinen fakat aslında bireyin iç benliğini saklayan arketip aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Persona
Soru Açıklaması
18.
Kas, omuz ve beden yapıları gelişmiş, atletik yapılı, acı ve sıkıntıya dayanıklı fiziksel yapı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Mezomorf
Soru Açıklaması
19.
Freud’a göre düşünme ve akıl yürütme süreçlerinin kontrolü, aşağıdaki yapılardan hangisi tarafından yürütülür?
Doğru Cevap: "C" Ego
Soru Açıklaması
20.
Kişilik oluşumunu açıklayan kuramlardan olan insancıl kurama göre, bireyin benlik kavramını ve kendi potansiyelini geliştirme çabası aşağıdaki ifadelerden hangisiyle tanımlanır?
Doğru Cevap: "B" Kendini gerçekleştirme eğilimi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.