logo
İstihdam Ve İşsizlik
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi ücret ve istihdam sübvansiyonu uygulamasının temel gerekçelerinden biridir?
Doğru Cevap: "E" İşgücü maliyetini ucuzlatmak
Soru Açıklaması
2.
Çalışma gücüne sahip olan kişilerin iradi işsiz sayılabilmeleri için, çalışma şartlarına razı olmalarının yanında gerekli olan koşul aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Cari ücret düzeyine razı olma
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi istihdam-mesleki eğitim ilişkisini güçlendirme eylem planı önceliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Pasif istihdam politikalarının uygulanması
Soru Açıklaması
4.
Ulusal İstihdam Stratejisi hedeflerine göre, 2023 yılı için öngörülen işsizlik oranı kaçtır?
Doğru Cevap: "B" %5
Soru Açıklaması
5.
Bir ülkenin zenginliğinin tarımdan geldiğini savunan düşünce akımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Fizyokrasi
Soru Açıklaması
6.
TÜİK, referans haftasında yaptığı işten dolayı herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmayanları nasıl tanımlar?
Doğru Cevap: "B" Kayıt dışı istihdam
Soru Açıklaması
7.
Çalışan yoksulların sayısının dünyada en fazla sayıda olduğu bölge aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Güney Asya
Soru Açıklaması
8.
Türkiye’de istihdamın en yoğun olduğu yaş grubu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" 20-29
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi zamana göre esneklik uygulamalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Atipik çalışma
Soru Açıklaması
10.
Türkiye’de eğitim durumu ve dönemsel işsizlik verilerine göre, en düşük işsizlik oranına sahip grup aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Okuma yazma bilmeyenler
Soru Açıklaması
logo
İstihdam Ve İşsizlik
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
11.
İşçilerin kıdem, tatil, emeklilik hakları ve işten çıkarmalar karşısında güvence altında olmaları aşağıdaki emek piyasası özelliklerinden hangisi ile açıklanabilir?
Doğru Cevap: "C" İstihdam ilişkisinin sürekli olması
Soru Açıklaması
12.
Türkiye’de Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) kaç yılında uygulanmaya başlamıştır?
Doğru Cevap: "A" 2007
Soru Açıklaması
13.
Gelişmiş ekonomilerde işsizlik rakamlarının istatistiklere kolayca yansımasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kapsamlı sosyal güvenlik sistemleri
Soru Açıklaması
14.
Uluslararası Çalışma Örgütü(ILO) Küresel İşsizlik Eğilimi Raporuna göre, 2000-2010 yılları arasında işsizlik oranlarında dünya eğilimine uymayan bölgeler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Gelişmiş ülkeler ve AB
Soru Açıklaması
15.
İşsizlikle mücadelede sermaye yoğun teknolojilere odaklanılması gerektiğini düşüncesi ilk olarak hangi plan döneminde vurgulanmıştır?
Doğru Cevap: "D" 3. Beş Yıllık Kalkınma Planı
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi pasif istihdam politikalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Ücret ve istihdam sübvansiyonları
Soru Açıklaması
17.
İşsizliğin piyasa işleyişinin bir sonucu olduğunu savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Liberal iktisadi düşünce
Soru Açıklaması
18.
Uluslararası Çalışma Örgütü(ILO) 2009 verilerine göre, küresel olarak kadınların en geniş istihdam edildiği sektör aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Hizmetler sektörü
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi işsizlikle mücadelede makroekonomik politikalardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Uzun dönemli politikalar
Soru Açıklaması
20.
8. Beş Yıllık Kalkınma Planı temel önceliği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Ulusal İstihdam Stratejisi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.