logo
Halkla İlişkiler Ve İletişim
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
1.
Kaynak birimin gönderdiği mesaja karşılık hedef birimin gönderdiği yanıta ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Geribildirim
Soru Açıklaması
2.
Konuşmadaki sözlerle gerçekleşen iletişim hangi tür iletişime girer?
Doğru Cevap: "D" Sözlü iletişim
Soru Açıklaması
3.
Kişinin kendini değerlendirmesi sonucu ulaştığı kendini beğeni durumuna ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Özsaygı
Soru Açıklaması
4.
Belli bir nesne veya kimseye karşı sahip olunan duyguları içeren boyut aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Duygusal
Soru Açıklaması
5.
Zekâ, incelik ve pratikliği temsil eden renk aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Sarı
Soru Açıklaması
6.
Değişmeye karşı dirençli ancak değişme potansiyeli olan şemalara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Stereotip
Soru Açıklaması
7.
İnsanların hakkındaki kalıcı ilk izlenim karşılaşma anındaki hangi zaman diliminde oluşur?
Doğru Cevap: "A" 30 saniye
Soru Açıklaması
8.
İkna sürecinde en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kaynağın güvenirliği
Soru Açıklaması
9.
Öğrenme, anlama, soyut düşünme, sebepsonuç ilişkisini kavrama gibi zihinsel etkinliklere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Zekâ
Soru Açıklaması
10.
Kaynak tarafından ikna edilmek istenen, kaynağın yolladığı iletinin kodunu açan ve kendi yorumunu ekleyen tarafa ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Alıcı
Soru Açıklaması
logo
Halkla İlişkiler Ve İletişim
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
11.
Kişinin konumu ve durumu sayesinde sahip olduğu prestije ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Saygınlık
Soru Açıklaması
12.
Empati yoksunluğu hangi sendromla anılır?
Doğru Cevap: "B" Asperger
Soru Açıklaması
13.
Kişinin söylenenin bazı kısımlarını duyup diğerlerine ilgi göstermemesi hangi dinleme türüne girer?
Doğru Cevap: "E" Seçici dinleme
Soru Açıklaması
14.
Bir insanın kendisini karşısındaki insanın yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak algılamasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Empati
Soru Açıklaması
15.
Bir kişi hakkındaki genel görüşün, o kişinin diğer özellikleri hakkındaki beklentileri ve yargıları yönlendirmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Halo etkisi
Soru Açıklaması
16.
Kurum çalışanları arasında sadece belli bir grup tarafından paylaşılan değerlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Alt kültür
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi kurum içi törenlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Uğurlama töreni
Soru Açıklaması
18.
Bireyin gereksinimlerini tatmin etmesi için ortam yaratarak, etkileyerek ve isteklendirerek onu harekete geçirme sürecine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Motivasyon
Soru Açıklaması
19.
Bir kurumun içindeki insanların davranışlarını yönlendiren normlar, davranışlar, değerler ve alışkanlıklar sistemine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Kurum kültürü
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi empati kavramıyla aynı anlamda kullanılır?
Doğru Cevap: "B" Sosyal duyarlılık
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.