logo
Halkla İlişkiler Ve İletişim
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Genel bir tanımlamayla kaynağını ve hedefini insanların oluşturduğu iletişime ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Kişilerarası iletişim
Soru Açıklaması
2.
Bilgi üretme, aktarma ve anlamlandırma sürecine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" İletişim
Soru Açıklaması
3.
Birbiriyle karşılıklı mesaj alışverişi yapan insan, hayvan ya da makinenin her birine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Birim
Soru Açıklaması
4.
Halkla ilişkiler sürecinin temel işlevleri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Araştırma, planlama, uygulama, değerlendirme
Soru Açıklaması
5.
Kaynak birimdeki içeriğin, bir seçim sürecinden geçirilmiş ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Mesaj
Soru Açıklaması
6.
Kişilerarası iletişim varsayımları kime aittir?
Doğru Cevap: "D" Watzlawick
Soru Açıklaması
7.
İletişim sürecinde üst üste atılan kollar ve bacaklar aşağıdakilerden hangisinin ifadesidir?
Doğru Cevap: "C" Savunmacı ve korumacı
Soru Açıklaması
8.
İletişim sürecinde, sohbet ederken bütün konuları ve anlatımları birleştirerek yorumlamak neyi temsil eder?
Doğru Cevap: "B" Senteze gitme
Soru Açıklaması
9.
Beden dili hangi iletişim türü içinde yer alır?
Doğru Cevap: "C" Sözsüz iletişim
Soru Açıklaması
10.
İletişimin iki yönlü, anlamlı, zaman ve sonucunun bulunması aşağıdakilerden hangisinin özelliğidir?
Doğru Cevap: "B" Kişilerarası iletişimin
Soru Açıklaması
logo
Halkla İlişkiler Ve İletişim
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
Aşağıdakilerden hangisi gerçek organik bir nedeni olmayan, bedensel hastalık düzeyinde ortaya çıkan, nevrotik düzeyde bir savunma mekanizmasıdır?
Doğru Cevap: "C" Dönüştürme
Soru Açıklaması
12.
Bir şeye inanma, ondan emin olma ve bunu eyleme dönüştürme süreci aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Güven
Soru Açıklaması
13.
İlkel nitelikteki eğilim ve isteklerin doğal amaçlarından çevrilerek toplumca beğenilen etkinliklere dönüştürülmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Yüceltme
Soru Açıklaması
14.
Yeni bir kardeşin dünyaya gelişiyle kendisine gösterilen ilginin azaldığını fark eden çocuk hangi savunma mekanizmasını geliştirir?
Doğru Cevap: "C" Gerileme
Soru Açıklaması
15.
Kişinin kendisini bir başkasının yerine koyma ve davranma eğilimine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Özdeşleme
Soru Açıklaması
16.
Bir bireyin belirli bir objeye veya bir kimseye karşı zihinsel açıdan hazır oluş durumuna veya belirli bir biçimdeki duruşuna ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Tutum
Soru Açıklaması
17.
Gerçek uyma davranışına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Benimseme
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi tutum ve davranış etkileşiminin özelliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "E" Tutumun kuvvetlilik derecesi
Soru Açıklaması
19.
Belli bir nesne hakkında sahip olunan fikir ve inançlara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Bilişsel boyut
Soru Açıklaması
20.
Halkla ilişkilerde toplumsal duyarlık neden gereklidir?
Doğru Cevap: "A" Toplumsal bilinç ve bağlılık için
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.