logo
Genel İşletme
Tek Ders Sınav Soruları
1.
Üretim miktarının sermaye miktarınabölümü ile elde edilen değere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Sermayenin verimliliği
Soru Açıklaması
2.
Bir başka işletme tarafından üretilen ürünleri toptan satın alan ve perakende olarak müşterilerine satan işletmelere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Ticaret işletmeleri
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi girdileri çıktılara dönüştürmek için gerekli olan uzmanlık, bilgi, araç ve yeteneği tanımlar?
Doğru Cevap: "D" Teknoloji
Soru Açıklaması
4.
İşletmeler için faaliyetlerine yön veren hayalci olarak da nitelendirilebilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Vizyon
Soru Açıklaması
5.
Müşterilerin belli bir işletmenin sağladığı mal veya hizmet yerine başka bir işletmenin sağladığı benzer mal veya hizmeti tercih etmesi durumunda katlanması gereken maliyet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Değişim maliyeti
Soru Açıklaması
6.
Etik ikilemde aşağıdakilerden hangisi söz konusudur?
Doğru Cevap: "B" Bir seçimin ve alternatifinin de potansiyel zararlı sonuçlar ortaya çıkarması
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi sosyal sorumluluk düzeyleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Yönetsel sorumluluklar
Soru Açıklaması
8.
Adalet kuramı yaklaşımları arasında, bir kararla ilgili olarak, tüm kişilere aynı şekilde davranılması, keyfiyete göre farklı davranılmaması gerektiğini savunan adalet kuramı yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Dağıtım adaleti kuramı yaklaşımı
Soru Açıklaması
9.
Girişimcinin tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak yapılmıştır?
Doğru Cevap: "A" Bir ihtiyacı teşhis ederek, işi fikre dönüştüren ve gerekli riskleri üstlenerek ticari işletme kuran kişidir.
Soru Açıklaması
10.
Otomobil üretimi yapan bir işletmenin yemek fabrikasıyla birleşmesi işletmelerin birleşme türlerinden hangisine örnektir?
Doğru Cevap: "E" Çapraz birleşme
Soru Açıklaması
logo
Genel İşletme
Tek Ders Sınav Soruları
11.
İşletmeye kâr sağlamak veya gelir getirmek amacıyla yapılan her türlü harcama aşağıdakilerden hangisinin kapsamında yer alır?
Doğru Cevap: "B" Fizibilite çalışmaları
Soru Açıklaması
12.
İşletmede temel karar organlarının ve hiyerarşik yapıdaki tüm kademelerin uzmanlık ve yetenek esasına göre seçilen kişiler tarafından doldurulduğu yönetim türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Profesyonel yönetim
Soru Açıklaması
13.
İşletmenin ulaşmayı beklediği sonuçların rakamlarla ifade edildiği belgeye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Bütçe
Soru Açıklaması
14.
Problemlerin daha ortaya çıkmadan tahmin edilmesi ve zamanında önleyici tedbirlerin alınmasına dayalı kontrol türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İleri dönük
Soru Açıklaması
15.
Beğenmeli ürünler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Fiyat, nitelik, renk, biçim ve modaya uygunluk yönünden karşılaştırma yapıldıktan sonra alınan son kullanıma yönelik ürünlerdir.
Soru Açıklaması
16.
Endüstriyel ürünler sınıflandırması arasında üretim fonksiyonunu kolaylaştıran ve bitmiş ürünün içinde doğrudan yer almayan ürünlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Yardımcı donatım
Soru Açıklaması
17.
Bir işin hangi görevlerin yerine getirilmesiyle, nasıl bir ortamda, hangi araçların kullanımıyla yerine getirileceğini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İş tanımı
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin iş gücü arzının iş gücü talebinden çok olması durumunda kullanabileceği yöntemlerden biridir?
Doğru Cevap: "B" İşten çıkarma
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi varlıkların yüzde kaçının yabancı kaynakla finanse edildiğini gösterir?
Doğru Cevap: "C" Kaldıraç oranı
Soru Açıklaması
20.
Gelir tablosu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" İşletmenin belirli bir dönem süresine ait faaliyet sonuçlarının özetlendiği, faaliyetler sonucunda ortaya çıkan tüm hasılat, gelir, kâr, gider, zarar unsurlarını barındıran ve işletmenin söz konusu döneme ait net kâr veya zarar büyüklüğünü gösterir tablodur.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.