logo
Çalışma Sosyolojisi
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi pozitivizm ötesi yaklaşımın özelliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "B" Tek doğru yöntem söz konusu değildir.
Soru Açıklaması
2.
Weber, mülkiyeti aşağıdakilerden hangisiyle tanımlamıştır?
Doğru Cevap: "C" Ekonomik güç
Soru Açıklaması
3.
Örgüt kültürü yaklaşımı ile ilgili aşağıdakiifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Devlette, sivil toplumda ve sosyo ekonomik gruplarda yaşanan parçalanmayı anlatır.
Soru Açıklaması
4.
Ürün teknolojisinde kitlesel üretim esasına dayalı ilk örnek aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Albay Samuel Colt’un toplu tabancayı icadı
Soru Açıklaması
5.
Zümre sisteminde aşağıdakilerden hangisine sahip olmak büyük ölçüde belirleyicidir?
Doğru Cevap: "D" Toprak
Soru Açıklaması
6.
Toplumdaki farklı grupların refah, fırsat veya iktidar gibi değerli kaynaklara erişebilmeleri açısından ele alınan ve bunların dağılımındaki dengesizlikleri ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Eşitsizlik
Soru Açıklaması
7.
Sosyolojinin tek bağımsız değişkenini ‘sınıf’ olarak gören kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Turner
Soru Açıklaması
8.
Tabakalaşma sistemlerinden biri olan kast sistemiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Kast sistemi açık bir statü sistemidir.
Soru Açıklaması
9.
Kadınların hem iş yerinde hem de evde çalışmak zorunda olmalarını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Çifte vardiya
Soru Açıklaması
10.
Toplumsal cinsiyet kavramıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Kadın ve erkek arasındaki bedensel farklılıkları vurgular.
Soru Açıklaması
logo
Çalışma Sosyolojisi
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
11.
Cinsel ideoloji ve toplumsal cinsiyet nedeniyle kadın emeğinin sınırlandırılmasını ve değersizleştirilmesini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Cinsiyete bağlı iş gücü eşitsizliği
Soru Açıklaması
12.
Din, metafizik ve geleneksel düşüncenin yerini alarak endüstri toplumunda toplumsal yaşamda merkezi önem kazanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Akıl
Soru Açıklaması
13.
Bir toplumda çalışmaya yönelik değer, tutum, inanç ve davranışlardan oluşan bir bütünü ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Çalışma kültürü
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi köye dayalı yaşamda çalışma hayatında öne çıkan değerlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Hedonizm
Soru Açıklaması
15.
Gücün, daha fazla toprağa ve fiziki kuvvete sahip olmaktan ve geçim sağlamanın da toprağı işlemekten geçtiği toplum biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Tarım toplumu
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de gerileyen meslek gruplarından biridir?
Doğru Cevap: "E" Tarım işçileri
Soru Açıklaması
17.
Profesyonel mesleğin tanımına ilişkin aşağıdaki unsurlardan hangisi profesyonel meslek mensubu bireyin sahip olduğu özelliklere işaret eder?
Doğru Cevap: "A" Kurum kimliği duygusu
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi mavi yakalı mesleklerden biridir?
Doğru Cevap: "E" Metal sanayi işçiliği
Soru Açıklaması
19.
Çalışma ortamının genellikle arkadaşlık ve ötekilerle paylaşılan etkinliklere katılma fırsatı sunması çalışmanın aşağıdaki niteliklerinden hangisiyle ilişkilidir?
Doğru Cevap: "A" Toplumsal temaslar
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.