logo
Medeni Hukuk-1
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Kişilik hakkı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Kişinin özgürlüklerinin, aşırı derecede bile olsa, rızası varsa sınırlanması mümkündür.
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisinde iyiniyetin korunmasından söz edilemez?
Doğru Cevap: "B" İspat yükünün belirlenmesinde
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi ayırt etme gücünü ortadan kaldıran sebeplerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Müsrif olma
Soru Açıklaması
4.
Hukuk kurallarının diğer sosyal düzen kurallarından ayıran en önemli farklılık aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Maddi yaptırım içermesi
Soru Açıklaması
5.
Elif, arkadaşı Ayşe’nin okunmak üzere kendisine ödünç verdiği kitabı Cihan’a satmış ve teslim etmiştir.

Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Cihan iyiniyetli ise kitabın mülkiyetini derhal kazanır.
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi ispat yüküne ilişkin genel kuralın istisnalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Taraflardan her biri hakkını dayandırdığı olguyu ispatla yükümlüdür.
Soru Açıklaması
7.
Evlenme dolayısıyla meydana gelen hısımlık aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kayın hısımlığı
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Medeni Hukuk’un yardımcı kaynaklarından biridir?
Doğru Cevap: "A" Mahkeme içtihatları
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki hukuk dallarından hangisi eşit kişiler arasındaki hukuki ilişkiyi düzenlemez?
Doğru Cevap: "C" İdare hukuku
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi yasal yerleşim yerine tabi olan kimselerden biridir?
Doğru Cevap: "D" Vesayet altındaki kişiler
Soru Açıklaması
logo
Medeni Hukuk-1
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
Kendisinden uzun süredir haber alınamayan Ali için eşi Fatma’nın gaiplik kararı alabilmesi için ne kadar süre geçmesi gerekir?
Doğru Cevap: "C" Son haber alma tarihinden itibaren 5 yıl
Soru Açıklaması
12.
Kanunun uygulanmasını göstermek veya emrettiği işleri belirtmek üzere, kanunlara aykırı olmamak şartıyla çıkarılan hukuk kurallarına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Tüzük
Soru Açıklaması
13.
Sözleşmenin yeni şartlara uyarlanmasının temeli aşağıdaki ilkelerden hangisine dayanmaktadır?
Doğru Cevap: "B" Dürüstlük kuralı
Soru Açıklaması
14.
Medeni Kanunun uygulanmasında aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?
Doğru Cevap: "E" Kanunu uygulayacak hakimin kişisel görüşleri
Soru Açıklaması
15.
Bir hakkın kazanılmasına engel olan hukuki bir eksikliğin bilinmemesi veya bilinmesinin gerekmemesi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
Doğru Cevap: "B" İyiniyet
Soru Açıklaması
16.
Hısımlık ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Evlat edinen ile evlatlık arasında oluşan hısımlık, evlatlık ilişkisi ortadan kalksa bile devam eder.
Soru Açıklaması
17.
Kendisinden uzun süredir haber alınamaması nedeniyle mahkeme kararı ile gaipliğine karar verilen bir kimsenin; terekesinin mirasçılarına intikali için, mirasçıların teminat göstermeleri gereken süre aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Son haber alma tarihinden itibaren 15 yıl
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdaki işlemlerden hangisi ayırt etme gücüne sahip, ama kısıtlı olan Osman için yasak işlemlerden biridir?
Doğru Cevap: "A" Vakıf kurma
Soru Açıklaması
19.
Küçüğün mahkemece ergin kılınabilmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Küçüğün erginlik yaşını doldurması gerekir.
Soru Açıklaması
20.
Ünlü ses sanatçısı Özlem’in günlüklerini eski erkek arkadaşı kasasından çalmış ve bunları kitap olarak yayımlamıştır. Özlem, eski sevgilisinin kendi üzerinden elde etiği haksız kazancı aşağıdaki davalardan hangisi ile isteyebilir?
Doğru Cevap: "D" Vekâletsiz iş görme davası
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.