logo
İstihdam Ve İşsizlik
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Ülkede istihdam edilen nüfus ile işsizlerin oluşturduğu nüfusun toplamına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" İşgücü
Soru Açıklaması
2.
Bir kişinin sahip olduğu eğitim ve beceri düzeyine uygun bir işte çalışmaması durumuna ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Eksik istihdam
Soru Açıklaması
3.
Bir ekonomide belirli bir zamanda fiilen doldurulan çalışma saatleri toplamına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" İstihdam hacmi
Soru Açıklaması
4.
ILO’nun tanımlamasına göre bir üretim faaliyetinde istihdam edilmiş emeğin üretime katkıda bulunmayan kısmının yarattığı işsizliğe ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Gizli işsizlik
Soru Açıklaması
5.
Bir ülkedeki çalışma çağı nüfusu belirlenirken dikkate alınan unsur aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Bireyin yaşı
Soru Açıklaması
6.
İşgücünün aktif nüfusa oranına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" İşgücüne katılma oranı
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi “Daha önce iş aradığı halde bulamayan veya kendi niteliklerine uygun bir iş bulabileceğine inanmadığı için iş aramayan ancak işbaşı yapmaya hazır olduğunu belirtenler” tanımını ifade etmektedir?
Doğru Cevap: "C" Gücenmiş işgücü
Soru Açıklaması
8.
Rasyonel beklenti teorisi hangi iktisadi düşüncede yer almaktadır
Doğru Cevap: "B" Yeni Klasik
Soru Açıklaması
9.
Doğal ücret kanunun insafsızlığı Lasalle tarafından hangi ifade ile eleştirilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Tunç Kanunu
Soru Açıklaması
10.
Marx tarafından geliştirilen, işçinin kapitalist tarafından sömürüldüğü ve ürettiği değerin karşılığı olan ücretin kendisine tam olarak verilmediğinin savunulduğu teori aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Artık Değer Teorisi
Soru Açıklaması
logo
İstihdam Ve İşsizlik
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
Aşağıdakilerden hangisi doğal ücret teorisinin geliştirilmesine ilk olarak katkıda bulunan iktisatçılardan biridir?
Doğru Cevap: "E" Turgot
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi nominal ücrette yapışkanlıkların ve rijitliklerin nedenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Kısa dönemli ücret sözleşmeleri
Soru Açıklaması
13.
Monetaristler tarafından tam istihdam gibi yorumlanan oran aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Doğal İşsizlik Oranı
Soru Açıklaması
14.
Yeni Klasik düşünceye göre, gerçek ve beklenen ücret arasındaki fark aşağıdakilerden hangisinden kaynaklanmaktadır?
Doğru Cevap: "D" Piyasadaki eksik bilgilendirmeden
Soru Açıklaması
15.
Reel büyüme ve işsizlik arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
Doğru Cevap: "B" Okun Yasası
Soru Açıklaması
16.
İşsizliğin “iradi” ve “gayri iradi” ayrımı işsizlik türlerinin hangi ayrımına örnektir?
Doğru Cevap: "D" Psikolojik
Soru Açıklaması
17.
İşsizlik oranına nasıl ulaşılır?
Doğru Cevap: "E" İşsiz sayısı işgücüne oranlanır.
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi açık işsizliğin türlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" İradi İşsizlik
Soru Açıklaması
19.
Bir ekonomide veya tüm dünya ekonomisinde dalgalanmalara bağlı olarak ortaya çıkan işsizlik türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Konjonktürel İşsizlik
Soru Açıklaması
20.
Açık işlerle iş arayanların coğrafi bakımdan farklı yerlerde olması hangi işsizlik türünün açıklanmasında kullanılır?
Doğru Cevap: "C" Yapısal İşsizlik
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.