logo
Halkla İlişkiler Ve iletişim
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınav Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi iletişim süreçlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Süreç
Soru Açıklaması
2.
Birtakım bilgilerin/sembollerin, birtakım hedefler tarafından üretilmesi ve geniş insan topluluklarına iletilmesi ve bu insanlar tarafından yorumlanması sürecine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Kitle iletişimi
Soru Açıklaması
3.
İşlerin rahatça konuşulduğu, resmi ilişkilerin sürdürüldüğü ilişkisel alan aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Sosyal alan
Soru Açıklaması
4.
Bir kurumda görev alan kişilerin, önceden tanımlanmış rollere girerek, hiyerarşik bir düzen içinde kurdukları iletişim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Örgütsel iletişim
Soru Açıklaması
5.
Kişisel ilişkilere olumsuz değerle değil olumlu değer yargılarıyla yaklaşma sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Canayakınlık
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi kişilerarası ilişkilerde ilişkileri geliştiren ve sağlıklı kılan bağlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Yüceltme
Soru Açıklaması
7.
Bir kişinin davranış veya inançlarını açık bir istek olmadan diğer kişilere göre değiştirmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Uyma
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi sözel ve bedensel dilini etkili bir biçimde kullanan öğretmenin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" İfadelerde duyguları temel almak
Soru Açıklaması
9.
Sonsuzluğu, otoriteyi ve verimliliği temsil eden renk aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Lacivert
Soru Açıklaması
10.
Duyumlarımız vasıtası ile etrafımızdaki uyarıcıların tarafımızdan yorumlanarak anlamlı hale getirilme sürecine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Algı
Soru Açıklaması
logo
Halkla İlişkiler Ve iletişim
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınav Soruları
11.
Aşağıdakilerden hangisi dinleme ve anlama becerisinin gerçekleştirilmesinde etkin değildir?
Doğru Cevap: "C" Yorumlama
Soru Açıklaması
12.
Kişinin kendisini başkalarının yerine koyabilme ve onları anlayabilme yeteneğine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Empati
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi ikna sürecinde etkili olan faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Etkin dinleme
Soru Açıklaması
14.
Bir düşünce, bir duygu ve bir davranışın benimsenme sürecine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" İkna
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi sosyal becerileri oluşturan yapılardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Duyuşsal analiz
Soru Açıklaması
16.
Bir başkasının niteliklerinin, davranışlarının ve isteklerinin bir diğer kişi benliğine mal edilmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Özdeşleşme
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi sempatiyi empatiden ayıran özelliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Objektiflik
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi kurum kültürünün unsurlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Motifler
Soru Açıklaması
19.
Halkla ilişkiler sürecinde sorun çözme yerine sorunları önleyici iletişime ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Proaktif
Soru Açıklaması
20.
Kurumun iç ya da dış çevresiyle gerçekleştirdiği tüm iletişimin bütünlüğünü korumak ve böylece istendik yönde kurum imajının oluşmasını sağlamak aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilidir?
Doğru Cevap: "A" Kurumsal iletişim
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.