logo
Genel İşletme
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
1.
Üretim miktarının sermaye miktarına bölümü ile elde edilen değere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Sermayenin Verimliliği
Soru Açıklaması
2.
Bireylere gelişme çağlarında aileleri tarafından aktarılan, bireylerin kişiliklerinin ayrılmaz parçası olan ve değişimi çok zor, hatta mümkün olmayan değerlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Temel değerler
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi paylaşılan değerleri oluşturmanın amaçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" İşletmelerde yaratıcılığı desteklemek
Soru Açıklaması
4.
İşletmelerin ürünlerini başka işletmelerin ürettikleri girdilere bağlı kalmadan kendilerinin üretmeye başlaması ile gerçekleştirilen büyüme türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Geriye doğru dikey büyüme
Soru Açıklaması
5.
Bireysel olarak ya da grup faaliyetleri içerisinde diğer insanlarla birlikte çalışabilme becerisini kapsayan yetenek aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Beşeri yetenek
Soru Açıklaması
6.
İşletmenin ulaşmayı beklediği sonuçların rakamlarla ifade edildiği belgeye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Bütçe
Soru Açıklaması
7.
Yöneticinin sosyal ya da resmi yapının gereği olarak yerine getirmesi gereken sorumlukları içeren rolü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Temsil rolü
Soru Açıklaması
8.
Problemlerin daha ortaya çıkmadan tahmin edilmesi ve zamanında önleyici tedbirlerin alınmasına dayalı kontrol türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İleri dönük kontrol
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi doğrudan pazarlama iletişimi araçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Kuponlar
Soru Açıklaması
10.
Satın alınan bir ürünün satıldığı noktaya ulaşana dek kaç kez el değiştirdiğinin bilinmemesi kavramı aşağıdakilerden hangisinde yer almaktadır?
Doğru Cevap: "A" Dolaylı dağıtım
Soru Açıklaması
logo
Genel İşletme
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
11.
Aşağıdakilerden hangisi teknolojik gelişmeler, internet ve yeni olanakların ortaya çıkmasıyla yaygınlaşan pazarlama iletişimi araçlarından biridir?
Doğru Cevap: "E" Doğrudan pazarlama
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi aracılara yönelik satış özendirme araçlarından biridir?
Doğru Cevap: "E" Bayi toplantıları
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetiminin dışarıdan insan kaynağı bulmak için kullandığı yöntemlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Oryantasyon uygulama
Soru Açıklaması
14.
İnsan kaynakları yöneticilerinin kendi bölümlerini yönetirken kullandıkları yetki aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Komuta yetkisi
Soru Açıklaması
15.
İşe alım sürecinde seçim kriteri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Adayın nitelikleri=işin gerekleri
Soru Açıklaması
16.
İşletmelerin çalışanlara gönüllü olarak yaptığı ödemelere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Dolaylı ödeme
Soru Açıklaması
17.
“A” İşletmesi küçük bir işletmedir ve işletmenin büyük ortağı Bay A finansman faaliyetlerinin yönetiminden sorumludur. Bay A için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Bay A işletme içi bilgi kullanıcısıdır.
Soru Açıklaması
18.
İşletmenin bankalara olan kredi borcunun toplamı aşağıdaki tablolardan hangisinde görünür?
Doğru Cevap: "E" Bilanço
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdaki tablolardan hangisi incelenerek işletmenin büyüklüğü, satış eğilimi, ana gider kalemleri ve net kârı vb. konularında bilgi sahibi olunur?
Doğru Cevap: "A" Gelir tablosu
Soru Açıklaması
20.
Bir işletmenin günlük faaliyetlerinin kesintisiz olarak ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli olan varlık unsurları aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
Doğru Cevap: "E" Çalışma sermayesi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.