logo
Çalışma Sosyolojisi
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi sendikaların güç kaybetmesinin nedenleri arasında sayılamaz?
Doğru Cevap: "A" Fordist üretimin yaygınlaşması
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi gözetim ve kontrolün sonuçları arasında sayılamaz?
Doğru Cevap: "D" Gözetlendiğini bilen çalışanda motivasyonu artırması
Soru Açıklaması
3.
Endüstri sonrası toplum sürecinde yükselişe geçen sosyal bilim paradigması aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Yorumlamacı yaklaşım
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi ağırlıklı olarak endüstri sonrası toplumda öne çıkan çalışma sosyolojisi konularındandır?
Doğru Cevap: "B" Azınlıklar
Soru Açıklaması
5.
Çalışma hayatına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi hem endüstri toplumunda hem de endüstri sonrası toplumda ağırlıklı olarak varlığını sürdürmektedir?
Doğru Cevap: "D" Gözetim, denetim, kontrol
Soru Açıklaması
6.
Artı-değer aşağıdaki durumlardan hangisinde ücretlerin zararına artar?
Doğru Cevap: "E" Çalışma süresi uzadığında
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi kapitalist üretim sürecinde ‘sermaye’ olarak nitelendirilir?
Doğru Cevap: "C" Fabrika
Soru Açıklaması
8.
“Ahlak Kodu” oluşturulması fikri aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "B" Durkheim
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi toplumsal işbölümünün ortaya çıkış nedenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Toplumsal dayanışmanın artması
Soru Açıklaması
10.
Organik dayanışmaya bağlı toplumların en belirgin özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İşte uzmanlaşma vardır.
Soru Açıklaması
logo
Çalışma Sosyolojisi
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
İhtiyaçlar Hiyerarşi Yaklaşımı için aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "A" İnsan ihtiyaçları özgün ve çeşitliliğe açıktır.
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi Mc Gregor’un X-Y Kuramı’nı ortaya atma amaçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Yöneticilere etkin motivasyon yöntemleri için rehber olmak
Soru Açıklaması
13.
Hümanistik Ekol’ün temel varsayımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Çalışma hayatı ancak bireyin özellikleri iyi kavrandığı zaman doğru değerlendirilebilir.
Soru Açıklaması
14.
Beşeri İlişkiler Yaklaşımı’na göre aşağıdaki ifadelerden hangisi sosyal grupların işyerindeki rollerinden biri olamaz?
Doğru Cevap: "E" Çatışmaların düzenlendiği mekanizmalardır.
Soru Açıklaması
15.
Hawthorne deneylerinin başlangıç amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Fiziksel koşulların verimliliğe etkisini ölçmek
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi işine, el becerileri ve kol gücü yerine, eğitimi sırasında öğrendiği kavramları, fikirleri, kuramları katan kişiler için kullanılmaktadır?
Doğru Cevap: "E" Bilgi işçisi
Soru Açıklaması
17.
Üretimde mikro-teknolojilerin kullanılmasını ve farklı tüketici tercihlerini ve beklentilerini dikkate alarak çok çeşitli üretim yapılmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Esnek uzmanlaşma
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi Fordist üretimin özellikleri arasında yer almaktadır?
Doğru Cevap: "C" Yatay iş bölümü
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdaki yerleşim birimlerinden hangisi esnek uzmanlaşmaya dayalı yeni sınai bölgelerinden biridir?
Doğru Cevap: "A" Japonya’da Sakaki
Soru Açıklaması
20.
Charles Perrow’un, işleri sınıflandırırken kullandığı, “standartlaştırılmış, işleyişi kural ve prosedürlere bağlanmış” sisteme verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Rutin iş
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.