acik-ogretim

Dikey Geçiş İle Doğrudan ve Fark Dersler Alarak Başvuru Yapılacak Bölümler

Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Fakültesi önlisans programları son sınıf öğrencileri ve mezunlarının, örgün ve açıköğretim lisans programlarına yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)tarafından yürütülmektedir. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Fakültesi önlisans programları son sınıf öğrencileri ve mezunları,2016-2017 öğretim yılında Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine yapmak istiyorlarsa 2016 Sınavına (DGS) girmek zorundadırlar.

İle açıköğretim programlarına yerleşenlerden doğrudan veya fark dersleri alarak 3. sınıfa kayıt olabşkecek blümlerin listese aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

 

Doğrudan Başvuru Yapabilecek Önlisans Mezuniyet Alanlarının Listesi

Fark Dersler Alarak* Başvuru Yapabilecek Önlisans Mezuniyet Alanlarının Listesi

 

*Alınacak fark derslerin listesi için buraya tıklayınız.

Açıköğretim dahil öğretim süresi dört ve daha fazla yıl olan programlardan ön lisans diploması alan veya alacak olanlar 2016-DGS’ye başvuramazlar.

Doğrulama *

2017 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı
13 Ocak 2018 Cumartesi