Açıköğretim Kamu Yönetimi Bölümü

acik-ogretim

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ’nün başlıca amacı, kamuda ve özel sektörde çalışabilecek nitelikte üst ve orta düzey yöneticiler yetiştirmektir. Öğrencilere, siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre sorunları ve hukuk bilimleri anabilim dallarının kapsadığı derslerin yer aldığı bir program uygulanmaktadır. Programda yer alan dersler ve eğitim-öğretim yöntemleri, alanla ilgili temel bilgileri vermenin yanında, öğrencilere analitik bakış açısını ve sorgulayıcı bir anlayışı kazandırmaya çalışmaktadır.

Kamu yönetimi bölümünden mezun olan öğrenciler, başta kamu kuruluşlarının ve giderek artan oranda da özel sektör kuruluşlarının ve üçüncü sektör kuruluşlarının (dernekler, vakıflar, odalar, araştırma merkezleri, kooperatifler ve sendikalar gibi), genel yönetimi, personel (insan kaynakları) yönetimi, araştırma ve geliştirme, halkla ilişkiler gibi bölümlerinde görev almaktadırlar. Kısaca, mezunları her türlü kuruluşun çeşitli kademelerinde uzman ve yönetici olarak görev almaktadırlar. Giderek daha fazla mezunu belediyeler, dernekler ve vakıflar, il özel idareleri, uluslararası kuruluşlarda görev almakta veya ortaklık yoluyla kendi işini kurmaktadır.

Bu mesleklere örnek olarak:

Kaymakamlık, İdare Mahkemeleri ve Bölge İdare Mahkemelerinde idari hakimlik, Bakanlıklarda uzmanlık, müfettişlik ,KİT’lerde, yatırımcı kuruluşlarda, belediyelerde orta ve üst kademe yöneticilik, uzmanlık ve müfettişlik, Teftiş kurullarında müfettişlik, uzmanlık ve yöneticilik, Danıştay ve Sayıştay’da denetçi ve uzmanlık, Devlet Planlama Teşkilatı ile Rekabet Kurulu gibi üst kuruluşlarda uzmanlık, Dış İşleri Bakanlığında meslek memurluğu ve idari memurluk , Hazine, DPT, Maliye Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, DİE gibi kuruluşlarda müfettişlik, Tüm kamu ve özel bankalar ile özel sektör kuruluşlarında ve çokuluslu şirketlerde yöneticilik, müfettişlik ve uzmanlık

bölümü 4 yıllık lisans programıdır ve açıköğretimin kontenjansız bölümlerinden biridir. Bölümde kontenjan sınırlaması olmadığı için 2010 YGS sınavında barajı geçmek yeterlidir. ( Herhangi bir örgün eğitimde okuyanlar 2. üniversite kapsamında sınavsız yerleşebilir.)

Açıköğretim için Birinci, ikinci ve üçüncü sınıf öğrencileri için akademik danışmanlık hizmeti bulunuyor. ( Akademik danışmanlık hizmeti; her ilde bulunan üniversitelerde açıköğretim öğrencileri için açılan ders) Hangi üniversitede, hangi dersin, saat kaçta olduğunu öğrenmek için Tıklayınız.

1. Sınıf Dersleri: Genel Matematik, Genel Muhasebe, İktisada Giriş

2. Sınıf Dersleri: Muhasebe Uygulamaları, İstatistik, İktisat Teorisi

3. Sınıf Dersleri: Maliyet Muhasebesi, Türk Vergi Sistemi, Finansal Yönetim, İngilizce

4. Sınıf dersleri için akademik danışmanlık uygulanmamaktadır.

Açıköğretim harçları yılda 2 eşit taksitte ödenmektedir. Bu harçların bir taksiti 190+39Tl’dir.(2009 Yılı için geçerlidir.) 2. taksitte ilk taksit ile aynıdır ve Şubat ayının sonuna kadar yatırılması gerekmektedir. Şubat ayında yatırmadığınız takdirde daha sonraki aylarda faiziyle 2. taksiti yatırabilirsiniz. ( İlk taksiti daima zamanında yatırmalısınız. )

Açıköğretim sınavları her yıl aynı zaman diliminde yapılmaktadır. Arasınav Nisanın ilk haftası, Yıl sonu sınavı Mayısın son haftas ile haziranın ilk haftası, Bütünleme Eylül’ün ilk haftası yapılır. 2010 sınav takvimi;

Arasınav ( Vize ) : 03-04 Nisan 2010

Yıl Sonu Sınavı ( Final ): 9-30 Mayıs 2010

Bütünleme: 04-05 Eylül 2010

Açıköğretim geçmiş yıllarda çıkmış sorularına ulaşmak için anasayfamız olan www.Sozel.Org adresini kullanabilirsiniz.

bölümünde okutulan dersler:

1.Sınıf Derseleri :

Genel Muhasebe
İktisada Giriş
Genel İşletme
Hukuka Giriş
Genel Matematik
Davranış Bilimlerine Giriş
Temel Bilgi Teknolojileri

2.Sınıf Dersleri :

Muhasebe Uygulamaları
İktisat Teorisi
Kamu Maliyesi
Ticaret Hukuku
Yönetim Ve Organizasyon
İstatistik
Atatürk İlkeleri Ve İnk. Tarihi

3.Sınıf Dersleri :

Sosyal Politika
İdare Hukuku
Türk Vergi Sistemi
Anayasa Hukuku
Devlet Bütçesi
Türk Siyasal Hayatı
Yabancı Dil (İng. Alm. Fra)

4.Sınıf Dersleri :

İnsan Kaynakları Yönetimi
Türk Dili Ve Edebiyatı
Türkiye Ekonomisi
Örgütsel Davranış
Siyaset Bilimi
Yerel Yönetimler
Maliye Politikası

Güz Dönemi Ara Sınavı
26 Kasım 2016 Cumartesi

Üye OlŞifremi Unuttum

.