2012 Öğrenci Affı ve Açıköğretime Af ile Kayıt Olma

acik-ogretim

AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT, İŞLETME FAKÜLTELERİ İÇİN
6353 SAYILI KANUN (AF) DUYURUSU

12 Temmuz 2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6353 sayılı Kanunun 11. maddesi ile 2547 sayılı Kanuna eklenen geçici 63. maddesinde “Süresi içerisinde başvurmamaları nedeniyle bu Kanunun geçici 58 inci maddesinden yararlanamayanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde geçici 58 inci maddede yer alan esaslara göre, takip eden eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler.” denilmektedir.

Buna göre Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinden 25 Şubat 2011 tarihine kadar her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bu fakültelerin bölüm/programlarına yerleştirilen ancak kayıt yaptırmayanların 6353 sayılı Kanundan yararlanmak için bulunduğu ildeki AÖF Bürolarına 28 Eylül 2012 tarihine kadar başvurmaları gerekmektedir. Başvurup kayıt hakkı kazananların kayıtları 01 – 19 Ekim 2012 tarihleri arasında yapılacaktır.

Kaynak: http://www.anadolu.edu.tr/aos/belgeler/duyurular/6353SAYILIKANUN_AF_DUYURUSU.pdf

2017 Güz Dönemi Ara Sınavı
25 Kasım 2017 Cumartesi